Prejsť na obsah

STU ide cielene spolupracovať s mestami a regiónmi

Slovenská technická univerzita v Bratislave začína užšiu spoluprácu s mestami a regiónmi. Týkať sa bude riešenia konkrétnych zadaní a projektov na vzdelávacích, komerčných a grantových princípoch pre študentov, učiteľov a vedcov STU. Medzi prvými STU podpísala Memorandum o porozumení s bratislavskou mestskou časťou Vajnory. Urobili tak rektor Oliver Moravčík a starosta Michal Vlček.

STU bude posilňovať spoluprácu s mestami a regiónmi, bežnú v zahraničí na rôznych úrovniach – mesto v univerzitných projektoch, univerzita v mestských - na komerčných, grantových alebo študentských princípoch. „Veríme, že v spolupráci s mestami, mestskými časťami a regiónmi pri tejto aktivite sa vytvorí možnosť realizovať inovácie, ktoré vzniknú na univerzite, pre študentov v rámci diplomových, resp. doktorandských prác, pre učiteľov a výskumníkov z výstupov projektov, nových projektov, možností v rámci podnikateľskej činnosti fakúlt,“ vysvetľuje gestor programu spolupráce, prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy.

Príklad nateraz nevyužitého potenciálu je antibakteriálna lavička pre nemocnice, ktorú vyvinuli na FAD STU, doposiaľ však nenašla praktické uplatnenie, hoci je inovatívna a cenovo dostupnejšia, ako mnohé lavičky, nakupované pre naše mestá v zahraničí. „Oceňované diela našich študentov by sa mali prioritne ukázať v našich mestách,“ dodáva prorektor Strémy.

Mestskú časť Vajnory i hlavné mesto Bratislava, či mesto Trnava, s ktorými STU takisto pripravuje memorandum o spolupráci, nateraz oslovujú najmä výsledky práce našich „architektov“, „stavbárov“ a Ústavu manažmentu – projekty energetickej udržateľnosti, solárny urbanizmus, voda, rekonštrukcie kanalizácií, inovatívne fasády, projektové realizácie, zmeny územného plánu a mnohé ďalšie. Medzi konkrétne príklady patrí návrh riešenia Nosného systému MHD vo Vajnoroch s prepojením na Triblavinu ako diplomová práca na SvF, overovacie štúdie rozvoja bývania vo vybraných lokalitách Vrakune (cca 20 prác študentov 3. ročníka FAD), či koncepcia udržateľného rozvoja MČ Vrakuňa s dôrazom na aplikáciu modro-zelenej infraštruktúry v jej extraviláne a intraviláne (diplomová práca FAD).

„Doposiaľ sa postupovalo príliš individuálne, na dosiahnutie cieľov však treba koordinovaný prístup, využiť interdisciplinaritu a synergiu našich fakúlt.  Naši zástupcovia v spolupráci s Vajnormi identifikovali 20 tém, ktoré sme začali riešiť na študentskej úrovni s východiskami do komerčnej, resp. projektovej úrovne,“ hovorí prorektor Strémy.

„Spolupráca sa už začala, Memorandum predstavuje medzník, ktorý definuje rámce jej rozvoja. Máme už konkrétne skúsenosti a výsledky i pozitívne ohlasy od občanov, že sme zapojili akademickú obec do riešenia rozvoja našej mestskej časti,“ povedal starosta Michal Vlček.

Projektové príležitosti môžu pre STU, mestá a regióny priniesť aj sekundárny benefit - v zahraničných grantových schémach sú green témy a smart cities, kde sa očakáva práve takáto spolupráca. Keď budeme efektívne komunikovať medzi sebou, ľahšie získame zahraničný projekt typu Horizon, dodáva Maximilián Strémy. Veľká výhoda spolupráce s univerzitou pre mestá spočíva v tom, že nemusia robiť verejné obstarávanie. „Výhody spolupráce univerzity s mestami sú na vzdelávacej báze, kde dostanú študenti možnosť navrhovať riešenia pre reálne podmienky, na báze výskumno-vývojovej a inovačnej, kde sa vieme realizovať v reálnom prostredí miest a mať z toho aj finančný benefit, je tu plán obnovy a zahraničné projekty,“ sumarizuje prorektor Strémy.