Prejsť na obsah

STU má pobočku Európskej aliancie pre inovácie

Európska aliancia pre inovácie zriadila na STU v Bratislave regionálnu pobočku.

Otvoril ju rektor STU Robert Redhammer a prezident EAI Imrich Chlamtac v utorok 9. septembra 2014. sídli na Vazovovej 3 v Bratislave. Hlavnou kooordinátorkou projektu EAI SK je Dagmar Cagáňová z MTF STU.


„Súčasná situácia v Európe a vo svete si vyžaduje inovácie. Európska aliancia pre inovácie je jedinečná, pretože buduje komunity - spája vlády, priemysel, výskumné inštitúcie a jednotlivcov s potenciálom pre rozvoj inovácii a ich aplikáciu v praxi. Najlepší jednotlivci sú tí, ktorí sú odborne pripravení. A takúto prípravu zabezpečujú v prvom rade univerzity. Práve univerzity sú motorom nových ideí, preto sme si vybrali za sídlo pobočky Slovenskú technickú univerzitu," povedal Imrich Chlamtac, prezident Európskej aliancie pre inovácie.


„Veda a výskum patria na univerzity. A univerzitný výskum je zdrojom inovácií. Potvrdzuje to aj zriadenie regionálnej pobočky Európskej aliancie pre inovácie priamo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. STU má skúsenosti s prenosom poznatkov z vedeckého prostredia do praxe, podporuje vznik spin-off spoločností na základe výskumu vedcov. Transfer poznatkov do praxe však musí byť celospoločenskou prioritou, ak chceme udržať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky," hovorí rektor STU Robert Redhammer.


Pobočka EAI Sk bude podporovať a propagovať transfer poznatkov do praxe práve ako celospoločenskú prioritu. Bude „sieťovať" odborníkov - podnikateľov a vedcov v rámci krajiny aj v rámci Európy. Medzi jej priority patrí aj spolupráca s domácimi malými a strednými podnikmi.Na pobočku sa môžu obrátiť firmy či vedci, ktorí majú záujem o uplatnenie inovácií na základe výskumu v praxi. Pobočka vznikla na základe memoranda o spolupráci, ktoré vlani podpísali rektor STU Robert Redhammer a prezident EAI Imrich Chlamtac. Založeniu regionálnej kancelárie predchádzala niekoľkoročná intenzívna spolupráca na medzinárodných projektoch medzi tímami prof. Imricha Chlamtača a doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., hlavnej koordinátorky celého projektu EAI SK.


Po pobočke v Taliansku a v Belgicku ide o prvú pobočku v regióne Strednej a Východnej Európy. EAI má viac ako 200 členov - univerzity, výskumné inštitúcie aj privátne firmy predovšetkým v Európe, ale aj v Ázií či v Severnej Amerike. Vďaka EAI je tak v kontakte viac ako osem miliónov vedcov, inovátorov a biznismenov. To prináša veľký potenciál pre prenos poznatkov z akademickej pôdy do ekonomickej praxe.


Cieľom členov EAI je posilnenie konkurencieschopnosti Európy na základe inovácii a podpora vzniku inovatívnych start-upov a spin-offov zriadených na základe výskumu na akademickej pôde. EAI sa zameriava najmä na inovácie v oblasti informačných technológií, v oblasti výskumu nových materiálov, ale aj v oblasti biotechnológií.