Prejsť na obsah

STU otvorila Národné centrum robotiky

Roboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. O ich tvorcov majú záujem firmy z rôznych oblastí.  Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky.

Centrum robotiky má posilniť doterajšiu spoluprácu školy s firmami. Fakulta zriaďuje aj občianske združenie Národné centrum robotiky v záujme posilniť aj spoluprácu so strednými školami a propagovať robotiku ako povolanie budúcnosti.

Centrum robotiky je súčasťou Ústavu robotiky a kybernetiky na FEI STU. Ústav vznikol pred 10 rokmi a za toto obdobie riešil vyše 50 výskumných projektov a vyše 100 projektov s firmami.

„Dnes sú roboty „in". Z továrni na automobily sa dostávajú až do našej obývačky. Treba konštruovať stále nové a programovať ich, aby pomáhali a nehnevali. O robotikov a kybernetikov má trh záujem. Preto posilňujeme študijné odbory na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave o nové špecializované  laboratória a otvárame Národné centrum robotiky. Je to v línii budovania vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity Science City STU Bratislava v Mlynskej Doline, v prospech budúcej zamestnanosti, inovácii a celkového hospodárskeho rozvoja Slovenska," povedal rektor STU Robert Redhammer.

Výroba vo fabrikách je stále viac automatizovaná. A roboty sa presúvajú do oblastí ako zdravotníctvo (vykonávajú jednoduché zákroky),  poľnohospodárstvo (triediace roboty či roboty zberajúce úrodu), stavebníctvo (roboty nanášajúce betón), ale aj do domácností (roboty vysávače, roboty, ktoré umývajú okná). V Japonsku už verejnosti predstavili robota - policajta, ktorý stráži bezpečnosť na ulici. USA pokusne pustili do kozmu robonauta. Na rastúci význam robotiky reagujú aj svetové IT giganty. Len minulý týždeň kúpil ďalšiu firmu na výrobu robotov Google.

Roboty nenahradia inžinierov a programátorov. Nahradia ľudí v menej kvalifikovaných zamestnaniach, ktoré dnes vo vyspelých ekonomikách ľudia kvôli slabému ohodnoteniu nechcú vykonávať. Na inžinierov a programátorov naopak kladie vývoj v robotike vyššie nároky. Kým s priemyselnými robotmi prichádzal do kontaktu školený personál, teraz prenikajú roboty medzi bežnú verejnosť, Stretávajú sa s nimi deti, seniori," vysvetľuje profesor Ján Murgaš, riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky na FEI STU.

A vedúci oddelenia robotiky profesor Peter Hubinský dodáva: "Programátori dnes musia zohľadňovať rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Roboty majú kameru, pretože musia vidieť. Nevyhnutné je vyvíjať algoritmy, ktoré zabránia zrážkam s ľuďmi a s predmetmi v obývanom priestore. A treba myslieť aj na dizajn. Robot nemôže ľudí vystrašiť. Naopak, musí sa im páčiť a vyvolať príjemne emócie. Na to všetko myslíme aj v našom tíme."

Tím na FEI STU spolupracuje s firmami, pre ktoré najmä navrhuje vylepšenia priemyselných robotov. Aktuálne na fakulte bežia projekty so Samsungom, Volkswagenom, Schunkom, ale aj s podnikmi ako ZŤS VVÚ Košice či Vývoj Martin. So Samsungom ide o vývoj algoritmov pre robotov, ktorí budú v závere výroby kontrolovať či sú všetky drobné skrutky v zadnom kryte televízora riadne dotiahnuté. A tiež o naprogramovanie robota, ktorý má kontrolovať prostredníctvom automatického čítania čiarových kódov celý výrobný proces. S Volkswagenom je to projekt automatického čistenia nástrojov, ktoré majú roboty namontované v „zápästí". Pre firmu Microstep, ktorú založili práve absolventi fakulty, vyvíjajú nové algoritmy pre rezacie stroje. Pri rezaní veľkých plechov doteraz firma používa plazmu, po prechode na laserové rezanie musia stoje pracovať rýchlejšie a presnejšie.

S Vývojom Martin a SAV vyvíjajú odborníci STU biologicky inšpirované algoritmy pre koordináciu skupiny robotov pri odmínovaní územia. Biologickou inšpiráciou sú kolónie mravcov. Podľa ich správania programujú robotov tak, aby čo najrýchlejšie  uvoľnili vojakom cestu cez zamínované územie. A pritom sa nezrazili a nechodili opakovane na to isté miesto.

Aktuálne tím v spolupráci s Texas institute of Science navrhol spôsoby, ako pri vyťahovaní robotickej ponorky do lode zabrániť preneseniu kmitania z lode na ponorku, aby sa znížilo riziko ich zrážky. Američania už návrh podali na patentový úrad. S poľským  InterOceanMetalom riešia projekt určovania polohy podmorských robotov na ťažbu hornín z morského dna.

Tím STU sa teraz uchádza o podporu z prestížneho programu Európskej únie Horizont 2020 s projektom robota čistiaceho ulice mesta.

Pri navrhovaní finálneho dizajnu robotov spolupracujú programátori z FEI STU s kolegami z Fakulty architektúry STU.

A keďže ovládanie robotov je stále predovšetkým v rukách ľudí, spolu s psychológmi z Univerzity Komenského sledujú, ktoré typy ovládania sú pre ľudí najvhodnejšie (klávesnice, joystick, myš, okuliare, ktoré simulujú videnie robota..). Vyhodnocujú, ktoré zariadenia ľudí najmenej zaťažujú a menej často a neskôr pri nich dochádza k chybám pre stratu sústredenia.

Väčšina študentov robotiky a kybernetiky má už dnes prácu istú. Škola sa preto snaží podporiť záujem o robotiku aj u stredoškolákov. Na fakulte je robotický krúžok a pre mladých nadšencov robotiky a pravidelne škola organizuje súťaže. Najbližšie sa taká - súťaž Istrobot 2014 uskutoční v sobotu 26. 4. na  FEI STU. Verejnosť, ktorá príde povzbudiť mladých programátorov si bude môcť prezrieť aj nové centrum robotiky.

 

Fotografie: Marián Tárník, FEI STU