Prejsť na obsah

STU podpísala memorandum o spolupráci s Kia Slovakia

Slovenská technická univerzita v Bratislave posilňuje spoluprácu s kľúčovým odvetvím nášho priemyslu. Rektor Oliver Moravčík podpísal v sídle spoločnosti Kia Slovakia memorandum s jej prezidentom Geonom Won Shinom. Memorandum stanovuje rozsiahle možnosti spolupráce vrátane podpory výskumu a tvorivej činnosti študentov, podpory pre študentské stáže a praxe, výmenu odborníkov a účasť na vzdelávacích podujatiach.

Geon Won Shin, Oliver Moravčík

STU je po Žilinskej Univerzite v Žiline a Technickej univerzite v Košiciach tretia univerzita, s ktorou podpísala automobilka memorandum o spolupráci. V rámci nej automobilka doteraz darovala trom univerzitám šesť robotov, pričom práve STU dostala tri z nich. Automobilka tiež podporila 5 študentov štipendiom vo výške 3 000 eur a ďalší piati majú možnosť získať až 4 000 eur počas tohto akademického roka. Spoločnosť zároveň podporila študentov pri vypracovaní 24 záverečných prác. V súčasnosti poskytuje Kia Slovakia štipendiá a odbornú prax celkovo 15 študentom z troch rôznych univerzít.

„Spolupráca univerzít s modernými spoločnosťami tvorí most medzi teóriou a praxou, umožňujúc tak výchovu študentov. Mladí ľudia prispievajú novými myšlienkami, inováciami a kreatívnymi riešeniami, čím formujú neustále meniace sa pracovné ale aj spoločenské prostredie. V tomto vzájomnom dialógu nachádzame silu, ktorá posúva naše odvetvie vpred a spoločné kroky nám umožňujú tvarovať budúcnosť spoločne - modernú, dynamickú a prispôsobivú,“ povedal Branislav Imre, viceprezident Kia Slovakia zodpovedný za vedenie divízie Administratíva.

Aby bola zaručená kontinuita a neustály rozvoj aktivít, memorandum stanovuje pravidelné polročné hodnotiace stretnutia medzi Kia Slovakia a STU, kde budú vyhodnocovať pokrok dosiahnutý na základe memoranda a informovať sa o výsledkoch aktivít.

„Verím, že spolupráca Slovenskej technickej univerzity a jedného z hlavných predstaviteľov kľúčového automotive sektora na Slovensku bude obojstranne prospešná. Očakávame od nej posilnenie atraktívnosti štúdia, možností aplikovaného výskumu a motivácie pre štúdium technológií, ktoré sú hybnou silou a predpokladom rozvoja ekonomiky a spoločnosti,“ dodal rektor STU Oliver Moravčík.

Kia Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov a motorov spustili v decembri 2006. Kia Slovakia má dlhodobo stabilný počet 3 700 zamestnancov a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 brány závodu opustilo už viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 7 miliónov motorov.

 

15.12.2023

Foto: Kia Slovakia