Prejsť na obsah

STU podpísala memorandum s National Sun Yat-sen University z Taiwanu

Slovenská technická univerzita v Bratislave uzavrela memorandum o porozumení s Univerzitou National Sun Yat-sen University (NSYSU) z Taiwanu. Jeho podpis sa realizoval na záver zasadnutia slovensko-taiwanskej komisie 2. decembra v hoteli Devín v Bratislave pod gesciou Ministerstva hospodárstva.

Pred niekoľkými rokmi bola nadviazaná spolupráca s univerzitami na Taiwane zo strany našej Fakulty elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. „Táto spolupráca v súčasnosti nadobúda novú dimenziu. S potešením konštatujem, že pre juhovýchodnú časť Ázie začíname byť zaujímavým partnerom; naši zamestnanci podpísali memorandá aj v iných krajinách, prípadne už aj realizovali prvé aktivity,“ vyjadril sa rektor Oliver Moravčík, ktorý memorandum za STU podpísal. „Ide o Južnú Kóreu, Vietnam, Čínsku ľudovú republiku. Tieto krajiny silno určujú svetové trendy, takže toto hodnotím ako veľký plusový bod pre našu univerzitu.“

memoradum memoradum

Na podpisovaní memoranda sa zúčastnil aj profesor Daniel Donoval z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktorá si podľa jeho slov pripravila veľmi dobrú bázu pre spoluprácu s Taiwanom, ktorý je jednotkou vo výrobe integrovaných obvodov; je to práve ich svetoznáma fabrika TSMC, ktorá vyrába čipy až do rozmerov niekoľko desatín mikrometra. „Je potešiteľné, že softvérové produkty, pomocou ktorých sa integrované obvody navrhujú, sú k dispozícii aj nám a vďaka nášmu členstvu v európskom programe Europractice môžeme tieto návrhy robiť. Už teraz máme niekoľko čipov vyrobených v TSMC, ktoré vznikli v našom vývoji,“ povedal s tým, že pred rokom mal možnosť sa zúčastniť na výjazde vládneho špeciálu na Taiwan, kde mali možnosť prezrieť si rôzne objekty, v ktorých sa nielen vyrábali integrované obvody, ale tiež tam vychovávali nových študentov. Taktiež dodal, že za memorandum vďačíme nielen vzájomným dobrým vzťahom, ale aj dobrému menu, ktoré máme.

Podpisu zmluvy s Univerzitou National Sun Yat-sen University predchádzali dve stretnutia s predstaviteľmi niekoľkých univerzít z Taiwanu: National Taiwan University (NTU), National Cheng-Kung University (NCKU), National Tsing Hua University (NTHU), National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), National Sun Yat-sen University (NSYSU) s predstaviteľmi STU a jej fakúlt, zameraných na elektrotechniku, informatiku a materiálové inžinierstvo. Stretnutia sa realizovali 23.9. a 7.11. 2022 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU s cieľom prezentácie vybraných oblastí výskumu a vzdelávania na jednotlivých univerzitách, a taktiež s cieľom zosúladenia možností vzájomnej spolupráce a mobilít študentov a pedagógov. V snahe zvýšiť vzájomnú výmenu študentov sa možnosti štúdia na taiwanských univerzitách prezentovali samostatne aj záujemcom zo strany študentov.