Prejsť na obsah

STU posilňuje spoluprácu so špičkovým výskumným centrom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Slovenská technická univerzita prehlbuje spoluprácu so špičkovým nemeckým výskumným ústavom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), financovaným spolkovou vládou. V súčinnosti s jeho dcérskou spoločnosťou HZDR Innovation GmbH, zameranou na transfer technológií, sa podarilo zmodernizovať lineárny urýchľovač na MTF STU v Trnave, čo umožňuje sofistikovanejšie operácie pri zušľachťovaní doštičiek pre výkonovú elektroniku.

Iónovú implantáciu využívajú známe firmy z polovodičového priemyslu, keďže pomocou tejto technológie sa dajú cielene zlepšiť vlastnosti materiálu. Proces vysokoenergetickej implantácie iónov výrazne zrýchľuje a zefektívňuje súčiastky výkonovej elektroniky, ktoré sa využívajú v dopravnom inžinierstve alebo strojárstve.

lineárny urýchľovač na MTF STU v Trnave

„Implantáciou iónov HZDR Innovation zdokonaľuje elektronické komponenty, aby sa minimalizovali straty energie pri zapínaní a vypínaní jednotlivých elektronických obvodov i komplexnejších agregátov. To dáva konečným produktom, od vlakov ICE po veterné turbíny, výrazne vyššiu úroveň energetickej účinnosti,“ vysvetľuje Roman Böttger, riaditeľ iónovej technológie v HZDR Innovation s tým, že tieto služby robia pre high-tech spoločnosti z celého sveta a sú v nich svetovým lídrom.

Dopyt po službách HZDR Innovation je preto veľmi vysoký a spolupráca s pracoviskom v Trnave má podľa Björna Wolfa, generálneho riaditeľa HZDR Innovation, potenciál zdvojnásobiť predchádzajúce implantačné kapacity. V budúcnosti preto môžu prijímať objednávky aj od nových priemyselných odberateľov, ktorých doteraz museli odkladať. Na využívanie urýchľovača v Trnave má HZDR Innovation zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

„Spolupráca s HZDR Innovation znamená, že STU a Slovensko má špičkové výskumné pracovisko na svetovej úrovni. Som veľmi rád, že spoločné aktivity akcelerujú a prinesú viacero pozitívnych efektov pre obe strany,“ hodnotí rektor STU Oliver Moravčík.

Špičkové výskumné pracovisko 6MV Tandetronu na MTF STU, ktorý je identický s urýchľovačom v Rossendorfe, vzniklo pred ôsmimi rokmi aj s podporou HZDR Ion Beam Center. V dlhodobom horizonte by podľa Björna Wolfa malo byť v Trnave vysokovýkonné výrobné pracovisko spolupracujúce s HZDR Innovation. Plánuje tiež inštaláciu ďalšieho vysokoenergetického urýchľovača a koncovej stanice na vykonávanie doplnkových nízkoenergetických implantácií.

Zdroj: HZDR