Prejsť na obsah

STU spolu s EUBA získali 50 miliónov eur, máme najlepší projekt konzorcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave získali najvyššiu podporu z výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na integrovanú infraštruktúru. Takmer 50 miliónov eur by malo smerovať na prepojenie procesov vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou so silným medzinárodným aspektom, čo by malo obom univerzitám pomôcť k zvýšeniu excelentnosti a kvality poskytovaných služieb a činností.

rektor STU O. Moravčík, rektor EUBA F. Daňo

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur, z nich 12 miliónov eur je určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcia a 108 miliónov eur je alokovaných na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Po vyhodnotení podaných žiadostí zostavili odborní hodnotitelia poradie úspešnosti prihlásených vysokých škôl, ktoré chcú vytvoriť konzorciá. Hodnotitelia udelili najviac bodov projektu konzorcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré získa z výzvy takmer 50 miliónov eur.

„Som veľmi rád, že sme spolu s partnerskou Ekonomickou univerzitou uspeli ako najlepší projekt a získali naň najvyššiu podporu. Verím, že obom našim univerzitám toto konzorcium pomôže výrazne napredovať na ceste skvalitňovania a internacionalizácie, teším sa na túto spoluprácu,“ reagoval rektor STU Oliver Moravčík.

Základný strategický cieľ projektu STU a EUBA je vytvorenie infraštruktúry, ktorá umožní v zmysle najlepšej medzinárodnej praxe realizovať integrované procesy vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou so silným medzinárodným aspektom. Tento spôsob fungovania konzorcia bude pre obe univerzity predstavovať silný impulz smerom k zvýšeniu excelentnosti a kvality poskytovaných služieb a realizovaných činností. Projekt je súčasťou širšieho dlhodobého strategického zámeru na vytvorenie moderného interdisciplinárneho campusu „Science Hills“, ktorého súčasťou okrem STU a EUBA majú byť v budúcnosti aj iné inštitúcie – primárne Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied.

„Projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede. Treba oceniť vysoké školy, ktoré takéto aktivity robia, pretože ich zásluhou to povedie ešte k výraznejšiemu pokroku v našom vzdelávacom systéme a som presvedčený, že to bude v prospech nielen študentov, ale celej spoločnosti,“ povedal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Peniaze z výzvy budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať vytvorením konzorcií finančné prostriedky na aktivity ako výstavba nových objektov, nákup stavieb a pozemkov alebo úprava vonkajších areálov. Konzorciá vysokých škôl musia byť vytvorené do roku 2026. Do výzvy sa zapojilo osem vysokých škôl, ktoré môžu vytvoriť štyri konzorciá:

konzorcium Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave

konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene,

konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,

konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

 

1.3.2024

Zdroj: MŠVVaM SR