Prejsť na obsah

STU spúšťa projekt autonómnych dronov na pomoc v krízach

STU patrí medzi z lídrov inovácií na Slovensku. Potvrdila to aj získaním projektu Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE s celkovým rozpočtom 6 353 865,34 eur. V konzorciu projektu sú okrem STU aj Žilinská univerzita, súkromná spoločnosť a nezisková organizácia.

STU sa v rámci projektu primárne venuje vývoju samotného bezpilotného lietajúceho prostriedku, Žilinská univerzita má na starosti riadenie celej letky. Súkromná spoločnosť má na starosti vývoj motora a meničov pre dron, skúmanie vplyvu letových podmienok na biologické vzorky a vývoj informačných systémov pre celý systém má na starosti nezisková organizácia.

„Projekt je zameraný na vývoj autonómnej, teda bezpilotnej, letky dronov, ktorá bude schopná na základe centrálneho informačného systému prevážať biologické vzorky (vrátane testov) aj v mestskom prostredí,“ priblížil profesor František Duchoň z FEI STU, ktorý je zodpovedným riešiteľom projektu.

Súčasťou výskumu a vývoja je aj vlastná UAV (Unmanned Aerial Vehicle) platforma (inak povedané slovenský dron), navigačné metódy tohto drona, riadenie letky - skupiny takýchto dronov a ich koordinácia, informačné systémy riadiace celú prevádzku a výskum vplyvov letu na prevážané biologické vzorky. Vo výskume sa budú vytvárať rôzne moduly, vrátane rôznych inovatívnych prepravných modulov napríklad aj s chladením vzoriek. „Účelom je zrýchliť prenos týchto vzoriek z odberových miest COVID-19 do laboratórií. Systém bude možné využiť aj na iné účely, napríklad na monitoring katastrofických udalostí, rýchly prenos potrebného materiálu do ohrozených oblastí bez ohrozenia životov záchranárov a podobne,“ dodáva profesor Duchoň.

Na projekte sa bude zúčastňovať 25 ľudí z celej STU. Podieľať sa budú tri fakulty – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka a Materiálovotechnologická. Tento projekt tak preukazuje aj  vysokú schopnosť vnútornej spolupráce súčastí STU. Kolektív bol starostlivo vybraný tak, aby zvládol všetky úlohy riadenia UAV, optimalizáciu jeho konštrukcie, návrh jednotlivých modulov a ich vzájomné prepojenie, navigáciu a lokalizáciu drona, jeho autonómne riadenie, dokovaciu stanicu a podobne. STU tak poskytla do projektu mnohých špecialistov z rôznych oblastí. „Tento projekt nám umožní dostať sa vývojom a vývojovou infraštruktúrou na úroveň špičkových európskych výskumných pracovísk. Keďže náš vývojový tím už dlhodobo pôsobí v tejto oblasti, vieme, čo potrebujeme, aby sme naše výsledky podporili aj pre také oblasti ako je boj s pandémiou COVID-19,“ hovorí líder vývoja Ing. Jozef Rodina, PhD. Navyše pripomína, že FEI STU v budúcom akademickom roku zavádza predmet Lietajúce robotické systémy pre študentov odboru Robotika a kybernetika. „O našej expertíze pre riešenie projektu tak nemôže byť pochýb,“ dodáva.

Na účely vývoja na projekte sa podarilo získať pre spoluprácu špičkové zahraničné tímy okolo prof. Siciliana a prof. Žaluda. „Naše výsledky v tejto oblasti pritiahli do spolupráce aj takúto svetovú vedu a sme radi, že v rámci projektu túto spoluprácu ešte viac utužíme,“ uzatvára profesor František Duchoň z FEI STU.