Prejsť na obsah

STU udelila titul „Doctor honoris causa“ dvom laureátom Nobelovej ceny za chémiu

Na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola v stredu 15. marca 2023 unikátna udalosť. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU univerzita udelila titul „Doctor honoris causa“ dvom laureátom Nobelovej ceny za chémiu - profesorom Bernardovi L. Feringovi z Univerzity v Groningene a Jeanovi-Marie Lehnovi z Univerzity v Štrasburgu.

spolocna fotografia nobelistov a pozvanych hosti

Na slávnosti sa zúčastnili rektori a prorektori viacerých univerzít, hostia, zamestnanci a študenti STU. Laudatia predniesol dekan FCHPT STU Anton Gatial, obaja čestní doktori vystúpili s inauguračnou prednáškou.

„Ide o jednoznačný reputačný prínos pre Slovenskú technickú univerzitu. Je to po prvý raz, keď prišli naraz dvaja laureáti Nobelovej ceny za tú istú oblasť na Slovensko a na jednu univerzitu. Poďakovanie patrí našim chemikom, ktorí už desiatky rokov s profesormi Feringom a Lehnom spolupracujú na spoločných projektoch. Máme sa čím pochváliť a aj dnešná udalosť je jasným odkazom pre všetkých, ktorí nás v hodnoteniach posielajú na úroveň provinčnej školy,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Profesor Bernard Lucas Feringa sa zameriava na syntetickú organickú chémiu. Počas výnimočného expertného pôsobenia získal mnohé skúsenosti najmä v stereochémii. Inšpirovaný prírodnými princípmi molekulovej organizácie, rozpoznávania, transportu, pohybu a katalýzy dosiahol využitie možností syntetickej chémie zameranej na tvorbu nových funkčných štruktúr a ich rôznych funkcií. Hlavný smer výskumu orientuje na nanotechnológiu a nové fungujúce materiály, ako sú molekulové prepínače a molekulové motory. Skúma aj vývoj nových stereoselektívnych metód syntézy a asymetrickej katalýzy a ich aplikáciu v molekulovej biológii. Profesor Feringa získal v roku 2016 Nobelovu cenu za chémiu, konkrétne za dizajn a syntézu molekulových strojov. V roku 2019 na Slovensku predniesol dve prednášky pre verejnosť a hlavnú prednášku na 71. zjazde slovenských a českých chemikov, v auguste 2022 predniesol hlavnú prednášku „Responsive Heterocyclic Molecular Systems“ na konferencii 19th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, ktorú organizoval Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie FCHPT STU a prispel hlavnou mierou k úspešnému priebehu a výsledkom podujatia. Čestný titul Dr.h.c. STU udelila profesorovi Feringovi za podporu, popularizáciu vied o živote (life sciences) a chémie pre STU v Bratislave v súčasnosti i budúcnosti, kvalitu publikácií a podporu osobnostného odborného rastu pracovníkov a študentov FCHPT STU a v príbuzných oblastiach a pre jeho ľudské kvality. Profesor Bernard L. Feringa významne prispieva k šíreniu dobrého mena a značky kvality Slovenskej technickej univerzity vo svete.

Profesor Jean-Marie Lehn je jedným z popredných vedcov v oblasti chémie a príbuzných vied. Jeho aktivity sú multiodborové. Čestný titul „Doctor honoris causa” profesorovi Jeanovi-Marie Lehnovi STU udelila za jeho mimoriadny vedecký príspevok v oblastiach teoretickej organickej chémie, dynamickej nukleárnej magnetickej rezonancie, supramolekulárnej chémie, samousporiadania a samoorganizácie ako aj konštitučnej dynamickej chémie – adaptívnej chémie. Profesor Jean-Marie Lehn výrazne prispieva k šíreniu dobrého mena Slovenskej technickej univerzity vo svete. Spolupráca prof. Jean-Marie Lehna s FCHPT STU v Bratislave sa začala po roku 1995, keď navštívil Slovensko a Bratislavu v rámci cyklu prednášok “Ciba Lectures“ organizovaných Slovenskou chemickou spoločnosťou a iniciovaných prof. Danielom Bellušom, absolventom CHTF SVŠT, riaditeľom pre globálny podnikový výskum Ciba-Geigy a Novartis. Profesor Lehn navštívil Bratislavu ako tretí nositeľ Nobelovej ceny (získal ju v roku 1987), vďaka jeho podpore získalo vtedajšie ŠIS CHTF nesmierne cenné zbierky časopisov darovaných nemeckou chemickou spoločnosťou GDCh. Početné kontakty s prof. J.-M. Lehnom vyvrcholili jeho pozvaním na zjazd chemikov v roku 2015. Pri tejto príležitosti mu Slovenská chemická spoločnosť, sídliaca na FCHPT, udelila Zlatú medailu a zároveň SAV čestnú medailu Dionýza Ilkoviča.

 

Reportáž z podujatia v Správach RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/391429#1715

 

Foto: Tibor Rózsár, TASR