Prejsť na obsah

STU získala dve ocenenia v súťaži Cena za transfer technológií na Slovensku 2020

Logo CITT

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2020 bolo súčasťou 
online konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020, ktorá sa uskutočnila 
v dňoch 19. - 20. októbra 2020.

STU bola úspešná a zvíťazila v dvoch kategóriách.
Projekt „IMPULZ CORONA STU“ získal prvenstvo v katerógii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ .
Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD. (MTF STU) zvíťazil v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA .

Cena je v tomto roku odovzdávaná na Slovensku už po ôsmykrát. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je CVTI SR. 
Hlavným cieľom súťaže je ocenenie takých inovatívnych výstupov vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú prínosom pre pra prax, ako aj ich pôvodcov. 
Rovnako má upriamiť pozornosť na výsledky práce, ktorá má pôvod výhradne na  slovenských verejných vysokých škôl, v Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavoch. 
Ocenenie má byť motiváciou pre vedeckovýskumných pracovníkov, pre zapojenie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Viac o víťaznom projekte IMPULZ CORONA STU sa dozviete na jeho webstránke.