Prejsť na obsah

Študenti geodézie určili nový - najvyšší vrchol Veľkej Fatry

Mapy vo všeobecnosti poskytujú zmenšený obraz zemského povrchu alebo iných priestorov. Veľakrát sú pre nás dobrou navigáciou v teréne, ktorý nepoznáme. Z tohto dôvodu im dôverujeme, spoliehame sa na ne. Ale, nie je mapa ako mapa... Napríklad: staršia vojenská mapa z päťdesiatych rokov označuje Ostredok, vrch vo Veľkej Fatre, s výškou 1 591,99 metra za najvyšší...veríte jej, lebo v skutočnosti z diaľky ťažko určíte, ktorý z kopcov je vyšší. Objektívna realita je však iná, dokonca pri zrátavaní vrstevníc vychádza, že kopec vedľa Ostredka je vyšší. Čo s tým? Treba znovu určiť výšku všetkých vrchov, označiť ich a zapísať do mapy.Po zistení nepresností v atlasoch a turistických mapách, ako i v zameraní geodetických bodov trigonometrickej siete, podľa ktorých bol umiestnený aj kameň - na nižšom z dvoch kopcov, prišlo k veľkej internetovej diskusii. V tom čase sa Milan Stuchlý - z Klubu slovenských turistov Turiec rozhodol požiadať Správu Národného parku Veľká Fatra o zmeranie i názov toho najvyššieho vrchu Veľkej Fatry. Čakal rok, nič sa neudialo. Viac ako ročná internetová diskusia zaujala aj Lukáša Oravca a jeho spolužiakov, Adama Nováka a Vojtecha Višňovského, študentov geodézie na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Rozhodli sa veci urýchliť. Od myšlienky nebolo ďaleko k činom: „...obrátili sme sa na vedenie katedry, tá nám poskytla prístroje a mohli sme začať pracovať.

Celé meranie od stabilizácie až po výpočet výšok nám trvalo asi mesiac".Na jeseň 2015 boli už na kopcoch hlavného hrebeňa osadené a zmerané geodetické znaky a kamene. Verejnosť však o výsledkoch vtedy ešte nevedela. Dokonca ani o tom, že jedno meranie robili študenti a ďalšie geodeti z Geodetického a kartografického ústavu. Výsledné merania študentov a autorizovaných geodetov vyšli takmer rovnako. Chýba už len pomenovať oba najvyššie kopce Veľkej Fatry. Do rúk šla študentom opäť mapa. Tentokrát to bola záväzná mapa geografického názvoslovia na stránke úradu geodézie. Na tejto mape však názov meraných vrcholov nefiguroval, preto študenti siahli po starších mapách z čias vojenských mapovaní nášho územia. Na základe informácií získaných z týchto máp a písomných materiálov o lokalite poskytnutých od pracovníkov Botanickej záhrady univerzity Komenského so sídlom v Blatnici vyhotovili návrh prvotného geografického názvoslovia, ktoré poslali na príslušné obecné úrady, do ktorých daná oblasť spadá. Tie na podnet zvolali miestnu komisiu a vyjadrili sa k navrhovaným názvom. Po vzájomnej dohode oboch dotknutých obcí vyšiel návrh nového názvoslovia, ktorý rešpektoval pomenovania, pod ktorými danú oblasť miestny ľudia poznajú.

Pre pomenovanie nového najvyššieho vrcholu študenti navrhli dva varianty. Prvý spočíval v presune názvu Ostredok na vyšší južný vrchol a pôvodný vrchol zanechať ako kótu bez mena. Druhý variant spočíval v pomenovaní najvyššieho vrcholu názvom Veľký Ostredok a pôvodný vrchol ponechať pomenovaný Ostredok. „Vychádzali sme z odporúčania pracovníkov horskej záchrannej služby, kde je lepšie, keď je mapa geografickými názvami bohatšia pre lepšiu orientáciu v teréne pri hľadaní stratených alebo zranených ľudí. Výsledný návrh geografického názvoslovia v poradí vrcholov: Ostredok, Veľký Ostredok, Frčkov, Noštek sme odoslali na Úrad geodézie kartografie a katastra SR. Ten k dnešnému dňu rozhodol len o pomenovaní a štandardizovaní geografického názvu najvyššieho vrcholu" vysvetľuje Lukáš Oravec. „Úrad sa priklonil k prvému variantu, čiže presunu názvu zo severného na jeho susedný južný vrchol. Riadil sa pritom zásadou, že geografický názov by nemal byť vytvorený umelo a mal by mať oporu v písomných alebo mapových podkladoch, čo nami navrhovaný názov Veľký Ostredok nespĺňal" dodáva Lukáš. Ostatné dve geografické názvy Frčkov a Noštek na proces štandardizácie stále čakajú.

Prácou študentov sa okrem určenia nadmorskej výšky skutočného najvyššieho bodu Veľkej Fatry, ktorého hodnota je aktuálne 1595.57metra podarilo odborným meraním spresniť výšky aj ostatným vrcholom v Ostredkovej časti Veľkej Fatry, ktoré doposiaľ neboli presne určené a navrhnúť vhodné geografické názvoslovie. Na svoju študentskú prácu chcú študenti geodézie nadviazať a kontrolne určiť aj výšky ostatných významných vrcholov pohoria Veľká Fatra.