Prejsť na obsah

Študenti vytvorili unikátne umelecké dielo z odpadu

Vznikajúce nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotreba plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého ktoré vypúšťame do atmosféry alebo recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu sú témy, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť a skutočné riešenia.

Za účelom tvorby umeleckého diela sa fakulta rozhodla osloviť spoločnosť REDOX s.r.o. z Lučenca, ktorá 16 rokov úspešne podniká v odpadovom hospodárstve a zároveň je rešpektovaným lídrom na trhu komunálnej techniky. Spoločnosť poskytla škole materiálno technické zabezpečenie, priestory, ubytovanie pre študentov a zdroje potrebné na tvorbu umeleckého diela. Téma, ktorú študenti zvolili pri tvorbe umenia nesie názov Čistý a špinavý.

„Naša téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás v akom prostredí chceme žiť. V čistom alebo špinavom a aký odkaz zanecháme budúcim generáciám a aký postoj zvolíme k odpadu, ktorý ako spoločnosť vytvárame,“ hovorí Martin Mjartan doktorand fakulty architektúry STU.


Dielo sa tvorilo v priestoroch lučeneckej centrály spoločnosti REDOX od 5.-11. novembra 2018, pričom sa využíval nepotrebný kovový odpad z miestnej skládky a starých náhradných dielov vozidiel na zvoz odpadu. Študenti Natália Jurčíková, Matej Čička a Matúš Kurdel pod vedením Martina Mjartana ukázali mimoriadnu tvorivosť, fantáziu a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu. Výsledok ich úsilia pripomína tvarom „cibuľu“, ktorá je zo spodnej časti špinavá a z vrchu naleštená a čistá.


Dielo sa snaží tiež poukázať na nevyužívanie odpadu ako komodity a pomalé budovanie reprodukovateľného priemyslu. „Správne nakladanie s odpadom a jeho využite bude čoraz dôležitejšie. Musíme preto hľadať dlhodobé riešenia najmä s ohľadom na životné prostredie a tiež rozpočet miest a obcí. Vážime si oslovenie do tohto projektu zo strany fakulty STU, problematika odpadov si skutočne vyžaduje väčšiu pozornosť, preto sme ich radi podporili“,dopĺňa JUDr. Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX s.r.o. V najbližšom období bude putovať dielo na výstavu nielen do škôl, ale aj do galérií na Slovensku a v Čechách. Záujemcovia o netradičné umenie si ho tak môžu pozrieť zblízka. Termíny výstav nájdete čoskoro na facebookovom profile Fakulty architektúry STU a spoločnosti REDOX.