Prejsť na obsah

Študenti z celej Európy sa stretnú v Bratislave na letnom kurze

Letný akademický kurz „Flood Protection: How not to get wet!" určený pre študentov európskych technických univerzít sa tento rok bude konať na pôde STU v Bratislave. Témou bude protipovodňová ochrana.

V dňoch 29. júna až 7. júla sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) uskutoční akademický letný kurz „Flood Protection: How not to get wet!" pre študentov všetkých technických univerzít z celej Európy. Cieľom kurzu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti o protipovodňovej ochrane. Letný kurz zároveň preverí organizačné schopnosti organizátorov, ktorí sú členmi študentskej organizácie BEST.

Letné kurzy organizované študentskou organizáciou BEST (Board of European Students of Technology) sú vyhľadávané tisíckami študentov z celej Európy, ktorí si chcú rozšíriť a obohatiť svoje vedomosti, pracovať v medzinárodnom tíme a spoznávať nové krajiny Európy. Každoročne je počas celého roka organizovaných približne 100 takýchto kurzov v 33 európskych krajinách.

BEST Bratislava pripravil letný kurz zameraný na vodohospodárstvo a protipovodňovú ochranu

http://www.eurocampus.sk/joomla/images/uputavky7/logo_sc2014.png

Akademickú časť kurzu zastrešuje prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. zo Stavebnej fakulty STU. Letného kurzu „Flood Protection: How not to get wet!" sa zúčastní 22 študentov z 15 krajín spolu s 10 slovenskými študentami. Teoretická časť kurzu bude zameraná na hydrologické, hydraulické, morfologické a geologické aspekty protipovodňovej ochrany. Praktická časť kurzu sa venuje už vybudovanej protipovodňovej ochrane v Bratislave. Súčasťou kurzu bude aj exkurzia na vodné dielo Gabčíkovo. Na konci letného kurzu študenti odprezentujú svoje nadobudnuté vedomosti pred odbornou komisiou a po úspešnom obhájení získajú certifikát BEST.

 

Viac informácií na http://www.best-bratislava.sk/sc2014/

Zdroj: http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/12-aktuality/1053-studenti-z-celej-europy-sa-stretnu-v-bratislave-na-letnom-kurze