Prejsť na obsah

Študenti zmapovali nepovšimnuté drobné pamiatky v Banskej Štiavnici

Mnohé drobné sakrálne pamiatky chátrajú bez zdokumentovania a zásadnejšej obnovy.
Menej známe sakrálne pamiatky Banskej Štiavnice a jej okolia sa začiatkom septembra stali súčasťou zaujímavého projektu. Kaplnky a stĺpy so sochami, ktoré v mnohých prípadoch bežne obchádzame bez povšimnutia, boli hlavnou témou študentského workshopu s názvom Jesenná univerzita architektúry, ktorý sa v uplynulých dňoch konal v Banskej Štiavnici.

Ostávali nepovšimnuté
Účastníci šiesteho ročníka tohto workshopu, ktorý organizovala Fakulta architektúry STU v Bratislave a jej Vedeckovýskumné a vzdelávacie centrum v Banskej Štiavnici, spoznávali a dokumentovali tieto drobné historické stavby a ich detaily. „Drobné sakrálne stavby poväčšinou z 18. storočia sú všade okolo nás, len ich už akosi nevnímame. Stali sa nám súčasťou," podotkla koordinátorka workshopu Katarína Vošková. Mnohé z nich boli postavené na pútnických cestách smerujúcich z rôznych strán k banskoštiavnickej Kalvárii alebo pre ochranu baní. V súčasnosti však už zostávajú takmer bez povšimnutia a mnohé sa dostávajú aj do ohrozenia. „Tieto pamiatky sme vybrali aj pre to, že doteraz neboli nikdy zdokumentované. Nemali dokonca ani fotodokumentáciu," dodala Vošková. Jednou zo skúmaných pamiatok je, napríklad kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola v polovici 18. storočia pristavaná k neskorogotickému Kostolu sv. Kataríny. Práve vďaka workshopu si študenti všimli, že tomuto svätcovi je venovaná väčšina spomínaných pamiatok. Napríklad prícestné kaplnky sv. Jána Nepomuckého vo Sv. Antone a tiež v Banskej Belej či socha na stĺpe na začiatku Ulice Antona Pecha v Banskej Štiavnici. „Vychádza z toho, že kult uctievania sv. Jána Nepomuckého bol v tom období veľmi populárny aj preto, že v tomto období sa rozhodovalo o blahorečení a svätorečení Jána Nepomuckého," vysvetlila Vošková.

Kaplnky na ochranu baní
Jednou z pamiatok, ktoré študenti počas workshopu skúmali, bol aj takmer zabudnutý kostolík sv. Ondreja v miestnej časti Štefultov. „Uprostred hospodárskeho dvora, medzi senom a kravami je neskorogotický kostolík, prestavaný v renesancii a v baroku fasádne ukončený. Zostal teraz na nepochopiteľnom mieste. Pôvodne bol postavený na ochranu baní, ktoré tam v 16. a 17. storočí prosperovali, ako sú napríklad Ondrej štôlňa, Maximilián šachta či Bieber štôlňa," podotkla Vošková.

Aspoň stopa v archíve
Workshop má podľa jej slov veľký význam nielen pre samotných študentov, ktorí si takýmto spôsobom osvojujú nadobudnuté poznatky v praxi, ale aj pre samotné mesto a konkrétne pamiatky. „Ak nič iné, tak sme nechali archívnu stopu, ktorú nájdu ľudia po nás aj o sto rokov v archíve," vysvetlila Vošková. Okrem toho podľa jej slov takýmto spôsobom poukážu na problém, že mnohé tieto stavby sú bez povšimnutia. Výsledkom týždenného úsilia študentov z rôznych odborov bude aj publikácia mapujúca ich zistenia. (TASR)

 

Fotogaléria z workshopu tu.

 

Zdroj: Žiarske ECHO 25/09/2014

Autor: TASR