Prejsť na obsah

TECH INNO DAY 2016

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU sa 7. apríla 2016 uskutočnila výstava technických inovácií s názvom TECH INNO DAY 2016. Organizátorom podujatia bol Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb v spolupráci s partnermi.

Cieľom podujatia bolo poukázať na výskum a inovácie, ktoré sú výsledkom práce firiem z inkubátora, ako aj ďalších inovatívnych firiem a študentov rôznych odborov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V rámci podujatia mali jednotlivé študentské a podnikateľské tímy možnosť vystavovať svoje inovatívne riešenia v stánkoch a tiež formou krátkej prezentácie. Kontakty s návštevníkmi - ďalšími študentmi, firmami, investormi a potenciálnymi partnermi si mohli vymeniť počas networkingovej časti.

Na podujatí sa predstavili nasledujúce vystavujúce tímy:

Študenti:
1. Elektromobilita - prvý vyvíjaný elektrický skúter s PEM palivovými článkami na vodík )

2. HwPrint - mobilná aplikácia ktorá rieši vytvorenie alternatívneho identifikátora z hardvérových charakteristík mobilných zariadení

3. IndoorNav - navigácia v budove pomocou bluetooth beaconov - vývoj systému na podporu komfortnej prenositeľnosti tohto riešenia na akúkoľvek budovu

4. ModerateIt - automatizovaná detekcia nevhodných príspevkov vo webových diskusiách

5. Slovak diamond group - produkt rieši vysoko aktuálnu problematiku degradácie mikropolutantov v odpadových vodách. Štandardnými mikropolutantmi sú liečivá, pesticídy, drogy a rezistívne baktérie. Súčasťou produktu sú senzory na stanovenie parametrov kvality vody

6. STUBA Green Team - konštruovanie elektrických monopostov

7. SWIPS - webová platforma pre organizáciu šachových podujatí

8. TechNoLogic - vozidlo s obsluhou pomocou zariadenia virtuálnej reality

9. Vyhni sa výtlkom - mobilná aplikácia na automatickú detekciu výtlkov a ich zobrazovanie v mape

Firmy:
1. AerobTec - výškomery a regulátory pre R/C

2. AI-MAPS - produkt, ktorý pomôže poľnohospodárom cieliť a zeefektívniť použitie hnojív, chemických prostriedkov a využívanie vody, vďaka čomu možno znížiť dopad poľnohospodárstva na životné prostredie a optimalizovať náklady

3. Continental Automotive Systems Slovakia - hydraulické brzdové systémy, elektronické parkovacie brzdy

4. Creedoo - Online prezentačný software - prepojenie publika s prednášajúcim. Vytvárať kvalitné a štýlové prezentácie, ktoré zanechajú dojem

5. FaceMedia - merateľnosť v oblasti digital OOH a retailu

6. IN ARCHITEKTI - ILU (Interaktívne laboratórium urbanizmu) je jedinečný a novodobý nástroj, ktorý vie zásadným spôsobom pomôcť pri komunikácií medzi obyvateľmi a mestami, developermi a mestami, či developermi a samotnými obyvateľmi mesta

7. IT Dream - e-learningová platforma pre dosahovanie výsledkov v praxi BeInTouch. Riešenie umožňuje prácu v skupinách, self coaching a ďalšie techniky, ktroé pomáhajú naučené veci transformovať do reálnych výsledkov

8. LOX Technologies - viackanálový modulárny systém pre detekciu plynov

Bližšie informácie o podujatí a o jednotlivých vystavovateľoch nájdete na stránke UTI - InQb.

Okrem podujatia TECH INNO DAY organizuje Univerzitný technologický inkubátor InQb aj ďalšie podujatia, ako sú biznis raňajky, semináre, workshopy, školenia odborných zručností a pod. V rámci svojich programov pomáha začínajúcim podnikateľom so založením firmy, napísaním podnikateľského plánu, pri získaní kontaktov na investorov a potenciálnych partnerov a poskytuje mentoringové služby v rámci vybudovanej siete odborníkov na oblasti manažmentu, marketingu, financií, soft-skills a pod.