Prejsť na obsah

Top študentskou osobnosťou Slovenska je Miroslava Mališová z FCHPT STU

Absolútnou víťazkou – Top študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2022/2023 sa stala vedkyňa Miroslava Mališová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Súčasne sa stala aj laureátkou ceny Študentská osobnosť Slovenska za Prírodné vedy a chémiu a Ceny Uniqa za udržateľnosť.

 

Miroslava Mališová

Ing. Miroslava Mališová, PhD, sa od bakalárskeho štúdia na Fakulte Chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave venuje vývoju pokročilých motorových palív a snaží sa hľadať alternatívy k motorovým palivám z rastlín, ktoré nemajú potravinový charakter.

„V súčasnosti máme projekty na ľaničník siaty. To je rastlina, ktorú pôvodne považovali za burinu, no má veľký potenciál – vysoký obsah oleja. Projekt máme aj na prípravu z kávového odpadu,“ opísala pre denník Pravda.

Už počas inžinierskeho štúdia napísala dve vedecké publikácie a získala dve prvé a jedno tretie miesto na medzinárodných študentských vedeckých konferenciách. Na doktorandskom štúdiu reprezentovala Slovensko ako delegát na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovanou Svetovou Petrolejárskou radou. Počas doktorandúry získala významné ocenenia, akými sú Cena sv. Gorazda udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu, či Pochvalné uznanie dekana. Stala sa držiteľkou štyroch rôznych štipendií a riešiteľkou troch vedeckých projektov. Absolvovala vedeckú stáž na Technickej univerzite vo Viedni na katedre Fyzikálnej chémie, kde sa venovala tematike katalytického spracovania CO2 ako skleníkového plynu na hodnotné suroviny. Svoju fakultu, oddelenie a svoj výskum reprezentovala celkovo s 23 príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách a je hlavnou autorkou šiestich vedeckých publikácii s celkovým citačným ohlasom 34. Počas štúdia sa taktiež stala tútorom pre zahraničných Erazmus študentov a konzultantom dvoch diplomových a jednej bakalárskej práce. Stala sa členkou „Young Scientist Commitee“, ktorá je spoluorganizátorom prestížneho celosvetového kongresu o katalýze, kde je spolu s výskumníkmi z univerzít z celého sveta, akými sú Yale či Princeton.

Voľný čas venuje Miroslava Mališová propagácii štúdia vedy a techniky či už na sociálnych sieťach, alebo šírením dobrého mena fakulty na svojej domovskej základnej škole. Doktorský titul získala v máji a odvtedy sa naplno venuje výskumu a pedagogike ako odborný asistent na FCHPT STU. Jej cieľom je venovať sa vede aj naďalej a doliahnuť aj nedosiahnuteľné.

„Toto ocenenie je veľmi prestížne, veľmi si vážim, že som ho získala a myslím si, že mi pomôže pri získavaní výskumných projektov a ich financovaní,“ reagovala Miroslava Mališová na trojnásobné ocenenie vrátane toho najvyššieho.

 

14.12.2023

Zdroj: JCI-Slovensko, Pravda