Prejsť na obsah

Tri technické univerzity podpísali memorandum s NDS

Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko–výskumnej činnosti. K podpisu Memoranda prišlo 16. novembra 2021, symbolicky deň pred medzinárodným dňom študentstva. Rektor STU Oliver Moravčík v ňom vidí platformu na zapojenie expertov našej univerzity do znaleckej či plánovacej súčinnosti s NDS.

zastupcovia univerzit

Národná diaľničná spoločnosť dlhodobo podporuje a naďalej chce podporovať univerzity technického typu. „Akademická obec je pre nás nezastupiteľná, my sme odborníci z praxe a pre nás je dôležité, aby si študenti našli uplatnenie v našej spoločnosti," zhodnotil Vladimír Jacko, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti s tým, že si uvedomuje význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou a práve pre to bude naša spoločnosť prehlbovať spoluprácu so špičkovými slovenskými univerzitami.

„Máme platformu, na základe ktorej budeme zapájať našich expertov a odborníkov na znalectvo, ale budeme súčinní aj pri plánovaní autostrád, na obdobie ďalších 10 až 15 rokov," povedal pri podpisovaní Memoranda rektor STU Oliver Moravčík.

„Spolupráca s NDS je pre našu univerzitu veľmi dôležitá. Či už na poli projektovom, naši zamestnanci významným spôsobom prispievajú pri príprave posudkov, legislatívy. Veľmi vítam aj to, že NDS chce vstúpiť do komunikácie pri nastavení študijných programov," konštatoval  rektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka.

Memorandum poskytne základ pre budúce formy spolupráce a príležitosť pre prehĺbenie praktických znalostí študentov s predpokladom využitia ich záujmu o prácu pre najväčšieho investora na Slovensku - Národnú diaľničnú spoločnosť.

„Naše univerzity prinášajú inovácie, kreatívne a efektívne nápady. Toto sú znalosti a skúsenosti, ktoré potrebujeme, aby sa budovali u študentov. Je to mladý potenciál, v ktorom vidíme obrovskú šancu pre nás," dopĺňa Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva NDS a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT.

V záujme upevňovania vzťahov si budú NDS a univerzity vzájomne vychádzať v ústrety napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami NDS, zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami NDS, poskytovaním vzájomných konzultácií a odborných diskusií a vytváraní podmienok na prípravu študentov pre trh práce, napríklad formou krátkodobých stáží.

„Podpísanie Memoranda vnímam ako obojstranne výhodné partnerstvo. Už niekoľko rokov spolupracujeme s NDS, nedávno sme napríklad participovali na odbornej analýze vo veci návrhu technického riešenia toaliet na odpočívadlách, vrátane jeho vybavenia," dodal prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervín Lumnitzer.

Univerzity budú pre NDS zabezpečovať odborné posudky, analýzy, správy a návrhy k legislatívnym, ako aj odborným a strategickým materiálom, najmä v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, vrátane ich širšieho vybavenia.

 

Viac o Memorande a jeho partneroch na https://www.youtube.com/watch?v=n0pzahozNds