Prejsť na obsah

Vanda Benešová a Dagmar Cagáňová sú nové profesorky na STU

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 16. novembra vymenovala za profesorku v odbore aplikovaná informatika doc. Ing. Vandu Benešovú, CSc. z FIIT STU a doc. Mgr. Dagmar Cagáňovú PhD. z MTF STU za profesorku v odbore ekonomika a manažment podniku. Vymenúvacie dekréty odovzdala hlava štátu v Prezidentskom paláci celkovo tridsiatim novým vysokoškolským profesorom.

dektrety prezidentka dekrety prezidentka ciganova

Prof. Ing. Vanda Benešová, CSc. pracuje na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky na FIIT STU v Bratislave.

Profesorka Benešová sa venuje digitálnemu spracovaniu obrazu a detekcii a rozpoznávaniu objektov v obraze metódami počítačového videnia.

Téma jej inauguračnej prednášky bola Výskum v oblasti počítačového videnia s využitím metód umelej inteligencie a modelovania ľudskej vizuálnej pozornosti.

Prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. pôsobí na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave.

Profesorka Dagmar Cagáňová sa venuje interkultúrnemu manažmentu, manažérskym zručnostiam, inovačnému manažmentu, medzinárodným vzťahom a diverzite.

Názov jej inauguračnej prednášky: Interkultúrny manažment, trendy a výzvy.

 

Foto: TASR