Prejsť na obsah

Vedkyňa SR je zo Stavebnej fakulty STU

Monika Rychtáriková pôsobí na Stavebnej fakulte STU. Vo výskume prepája znalosti zo stavebnej a priestorovej akustiky a vplyv fyzikálnych javov na psychiku človeka. Pomáha pri vývoji lepších načúvacích prístrojov a výskume akustickej orientácie nevidiacich v budovách. Blahoželáme.

Doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (1975, Bratislava) - docentka na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave:

V rokoch 1993 - 1998 študovala na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde získala titul stavebná inžinierka. V rokoch 1996 - 1998 absolvovala doplnkové pedagogické štúdium na STU. Svoju vedeckú kariéru začala v roku 1998 na Katedre konštrukcií pozemných stavieb vo vednom odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb ako interná doktorandka. Pod vedením školiteľov - prof. Františka Ohrabla a prof. Petra Tomašoviča - napísala dizertačnú prácu v angličtine na tému „Room Acoustic Prediction of Halls for Music Performance". Neskôr pracovala na výskumných úlohách v rôznych oblastiach stavebnej fyziky - akustiky, aerodynamiky budov a simuláciách hnaného dažďa na fasádu. Postupne sa jej vedecká činnosť vyprofilovala najmä v oblasti priestorovej a stavebnej akustiky, v ktorej sa rokmi stala medzinárodne uznávanou expertkou.

Od roku 2002 doteraz pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb STU v Bratislave. Od roku 2005 je výskumnou pracovníčkou Laboratory of acoustics, KU Leuven v Belgicku. V roku 2010 sa habilitovala na docentku v odbore pozemné stavby.

Od februára 2016 je koordinátorkou EU projektu Horizon 2020 - RISE „papabuilid" za STU Bratislava. V medzinárodnom výskumnom projekte s názvom „Subjective assessment of sound insulation" bola vedúcou osobnosťou projektu. V zahraničí bola tiež zapojená do niekoľkých výskumných projektov a grantov, napr. v Belgickom federálnom projekte DRUPSSuC bola zodpovednou riešiteľkou časti urbanistická akustika. Jej odborná činnosť a erudovaná profesionálna všestrannosť sa odrazili vo využití pre potreby spoločenskej praxe vo vyše 50-tich expertíznych posudkoch, pri riešení akustických problémoch a v siedmich realizovaných projektoch z oblasti architektúry a pozemných stavieb.

Laudatio

Rozhovor s M. Rychtárikovou: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedkyna-roka-sr-2015-doc-monika-rychtarikova-z-stu-bratislava

„Priznám sa, že toto ocenenie bolo pre mňa nečakaným, ale o to viac príjemným prekvapením. Nesmierne si ho vážim. Potešilo ma, že v dnešnej dobe, v ktorej takmer vo všetkých oblastiach života vládne špecializácia a zaujímavé je hlavne tzv. „lámanie rekordov" v rámci jednej disciplíny, bola ocenená práve moja vedecká práca. V paralele so športom by sme ju mohli nazvať viacbojom, v ženskej atletike sedemboj. Vďaka tomuto oceneniu prežívam jeden z tých okamihov v živote, v ktorom človek cíti vďačnosť za dobre fungujúcu rodinu, ale zároveň aj záväzok voči svojim učiteľom a profesorom, ktorí mu v živote umožnili odborne rásť. Som šťastná, že pracujem so študentmi, ktorí mi počas cesty za vedeckým dobrodružstvom nesmierne pomáhajú, neustále ma inšpirujú a povzbudzujú. Uvedomujem si však aj nezanedbateľnú skutočnosť, že som sa narodila na Slovensku, kde ženy nie sú diskriminované a môžu vedecky pracovať. Ocenenie vedkyne roka teda nevnímam ako osobný úspech, ale ako úspech tímu ľudí, ktorý ma obklopuje, v ktorom si navzájom neustále pripravujeme šance na gól," hovorí M. Rychtáriková.