Prejsť na obsah

Vysokoškoláci do praxe

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti v spolupráci s podnikmi a firmami na Slovensku vychádza v ústrety študentom VŠ pri hľadaní praxe.

V stredu 22. januára 2014 sa predstavitelia národného projektu stretli s  manažérmi ZF SACHS Slovakia, a.s. v Trnave. Táto medzinárodná spoločnosť sa zaujíma o podporu národného projektu pre stáže študentov v podnikovej praxi od začiatku národného projektu. Už počas kampane „Vysokoškoláci do praxe!" na jeseň 2013 oslovila táto spoločnosť študentov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave s možnosťami praxe v podniku.

Ing. Marián Mitošinka z personálneho útvaru potvrdil, že spoločnosť pripravuje interné procesy na zapojenie sa do národného projektu, čo v nadnárodnej spoločnosti vyžaduje určitý čas na prípravu. Prvé ponuky pre študentov Materiálovotechnologickej fakulty MTF STU v Trnave, a možno i Technickej fakulty SPU v Nitre, by sa mali k študentom dostať koncom februára 2014.

Ponuku "praxe" - dlhodobej stáže podávajú spoločne zástupcovia podniku a vysokej školy pre študentov druhého a tretieho stupňa denného vysokošolského štúdia, prípadne pre študenta denného profesijne orientovaného študijného programu, vyplnením ponukového formulára a odoslaním na e-mail vysokoskolacidopraxe@uips.sk . Ponuka a zadanie úlohy praxe vychádzajú z potrieb podniku a možností vysokej školy. Prijatie a stav ponuky sa potvrdzujú a zverejňujú najmenej po dobu 10 dní, až do výberového konania.

Všetky informácie o národnom projekte sú voľne prístupné na stránke projektu tu.

Konkrétne možnosti a ponuky praxe v podnikoch ako aj informácie o tom ako sa na prax prihlásiť, nájdete tu.