Prejsť na obsah

Samostatný konštruktér / konštruktér – elektro - EKOM spol. s r. o.

Pracovná pozícia (názov) Samostatný konštruktér / konštruktér – elektro
Požadujeme

Slovenská spoločnosť pôsobiaca na domácom i zahraničnom trhu viac ako 25 rokov hľadá konštruktérov s technickým zameraním v odbore elektro, ktorí chcú rozvíjať svoje konštruktérske cítenie a schopnosti.
Požadujeme:
1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa konštruktérsky smer / odbor elektro
2. znalosť sw AUTOCAD, Windchill
3. znalosť technických noriem a európskej legislatívy pre oblasť zdravotníckych pomôcok a oblasť strojových výrobkov
4. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §22 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z.
4. znalosť anglického jazyka
Prax v oblasti konštrukcie elektrických zariadení je výhodou.
Náplň práce:
1. návrh elektrických časti výrobku, optimalizácia vzhľadom k zaťaženiu, návrh obvodov s PLC
2. návrh výrobku v súlade s požiadavkami technických noriem
3. spracovanie zadania pre skúšky výrobku a spolupráca pri jeho skúškach a overovaní
4. spracovanie výkresovej a písomnej dokumentácie výrobku
5. spracovanie dokumentov manažérstva rizika pre oblasť zdravotníckej techniky
6. vedenie agendy k úlohe

Ponúkame

Ponúkame možnosť sebarealizácie, osobného rastu a ďalšieho vzdelávania v odbore, stabilné zamestnanie v medzinárodne pôsobiacej spoločnosti
práca v tíme s kvalifikovanými a skúsenými odborníkmi, program vzdelávania podporujúci zvyšovanie kvalifikácie v odbore a odborný rast

Pozícia je vhodná aj pre absolventov VŠ.

Predpokladaný nástup ihneď / dohodou
Úvazok plný
Lehota pre prihlásenie 31.10.2020
Ďalšie informácie

EKOM je spoločnosť s výlučne slovenským kapitálom, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 25 rokov. Zaoberá sa vývojom a výrobou zdravotníckej techniky, predovšetkým výrobou bezmazných (ekologických) kompresorov určených pre oblasť medicíny a stomatológie. Naše výrobky našli účel využitia aj v industriálnych oblastiach ľahkého priemyslu ako sú železnice, laboratóriá, tlačiarenské, potravinárske odvetvia ale i wellness.
Komplexnosť výroby kompresorov dotvára produkcia zváraných a montovaných dátových a telekomunikačných rozvádzačov a ich príslušenstva, zákazníckych komponentov pre rôzne zariadenia a krytovania pre vlastnú výrobu kompresorov a v rámci rozšírenia výrobného programu spoločnosť zaviedla aj technológiou povrchovej úpravy, ktorej výrobky produkuje už viac ako 10 rokov.

Adresa pre zasielanie žiadotí:personal@ekom.sk

EKOM spol. s r. o.
Priemyselná 5031/18
921 01 Piešťany
http://www.ekom.sk


Kontaktné informácie
EKOM spol. s r. o.
Priemyselná 5031/18
92101 Piešťany

Tel.: 033-7967241, 033-7967263
Mail: personal@ekom.sk
Web: www.ekom.sk

EKOM slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou zdravotníckej techniky a od roku 2000 aj spracovaním tenkých plechov CNC technológiou. Bola založená pred 20-timi rokmi. Názov spoločnosti je odvodený od ich nosného výrobku ako skratka slov ekologické kompresory - EKOM. Kompresory, ktoré vyrábame sú špecifické práve svojou bezolejovou konštrukciou. Zameriava sa na vývoj a produkciu bezolejových kompresorov pre medicínsku oblasť, predovšetkým pre dentálne súpravy, respiračné a narkotizačné prístroje, ako aj odsávacie systémy pre dentálnu prax. Odbytištia pre naše produkty sú prevažne v zahraničí od Ázie a Ruskej federácie cez štáty na Blízkom východe až po USA a Európu. Výrobný program tvoria:
• Dentálne kompresory pre zubné ambulancie a
laboratóriá
• Medicinálne kompresory určené pre dýchacie zariadenia
• Kompresory pre industriálne použitie
• Dentálne odsávačky
• Filtračné jednotky a sušiče vzduchu
Divízia Lisovňa dotvára komplexnosť výroby kompresorov a produkuje priemyselné skriňové prvky pre telekomunikačné rozvádzače, elektrónové mikroskopy, záložné zdroje pre IT, pre bankové trezor a iné.