Prejsť na obsah

Projektant stavebno-technickej časti projektovej dokumentácie - Green Architecture SK, s.r.o.

Pracovná pozícia (názov) Projektant stavebno-technickej časti projektovej dokumentácie
Požadujeme

znalosť SW Autocad alebo Vectorworks, znalosti samostatne vypracovávať technické výkresy do projektovej dokumentácie. Najmä rezy terénom, komunikáciami, cez stavebné objekty, technické detaily rôznych stavebných konštrukcií

Ponúkame

práca z domu, pracovný čas si určuje projektant sám, len treba dodržiavať dohodnuté termíny a samozrejme legislatívu a normy

Predpokladaný nástup kedykoľvek ale čím skôr
Úvazok na začiatok úkolovo
Lehota pre prihlásenie nieje ale čím skôr
Ponúkaný plat určite sa dohodneme na základe hneď prvej zákazky
Ponúkané bonusy k platu

bonusy môžeme riešiť až po tom keď budeme vedieť či ste spolahlivý a ako sme sa v ateliéri všetci zohrali

Ďalšie informácie

Pre začiatok určite preferujeme úkolové zadanie aj platby za každý úkol hneď po dodaní, resp. pri väčších zadaniach aj kľudne čiastkové vypláciania počas projekcie. Po zohraní sa v tíme a ak by ste chceli a preferovali byť u nás zamestnaný/á tak sme tomu otvorení


Kontaktné informácie
Green Architecture SK, s.r.o.
Borová 3205/31
01007 Žilina

Tel.: 0905930174
Mail: michalstiga@gmail.com
Web: green-architecture.sk

PORTFÓLIO NAŠICH SLUŽIEB
Komplexná projekčná činnosť vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie pre verejné, poloverejné a súkromné priestory
Návrh vodozádržných a iných adaptačných opatrení na zmenu klímy, podpora biodiverzity
Rekonštrukcia historických záhrad a parkov
Projektovanie športovísk a detských ihrísk
Projektovanie vertikálnych, strešných, dažďových záhrad, kúpacích a okrasných jazierok a iných vodných biotopov
Komplexná inventarizácia drevín s návrhom ich ošetrenia
Generel zelene, ÚSES, LANDEP, návrh revitalizácie krajiny
Podpora participatívnych plánovacích procesov
Autorská súčinnosť pri žiadosti o NFP/ podporné granty