Prejsť na obsah

Expert kriminalistickej a požiarnej elektrotechniky - Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Pracovná pozícia (názov) Expert kriminalistickej a požiarnej elektrotechniky
Požadujeme

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore elektrotechnika alebo elektronika,
- odborná spôsobilosť min. § 21 – elektrotechnik vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
- znalosti so zameraním na riadiace a komunikačné systémy v automobiloch,
- znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office),
- znalosť svetového jazyka (angličtina),
- bezúhonnosť,
- slovenské občianstvo,
- dobrý zdravotný stav,
- vodičský preukaz skupiny „B“

Ponúkame

- zaujímavá tvorivá práca
- výkon expertíznej činnosti v rámci odvetvia:
a) diagnostika elektrických a elektronických zariadení motorových vozidiel,
b) expertízy elektronických zabezpečovacích systémov (budov, motorových vozidiel),
c) pri dopravných nehodách súvisiacich s osvetlením vozidla,
d) expertízy vysielacích a prijímacích systémov,
e) pri požiaroch, výbuchoch a mimoriadnych udalostiach.
f) pri úrazoch elektrickým prúdom.
- účasť na obhliadke miesta činu a ostatných procesných úkonoch,
- účasť na súdnych pojednávaniach,
- aplikácia nových pracovných postupov a metód skúmania
- spolupráca s vedecko-výskumnými a forenznými pracoviskami doma i v zahraničí,
- zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, konferenciách a školeniach, publikačná činnosť

Predpokladaný nástup cca o 6 mesiacov
Úvazok štátna služba v PZ
Lehota pre prihlásenie 8. 5. 2024
Ponúkaný plat 1949,50
Ponúkané bonusy k platu

- pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR)
- 6 týždňov dovolenky + 1 týždeň dodatkovej dovolenky
- základný čas služby v týždni 40 hodín
- platené služobné voľno pri návšteve lekára, darovaní krvi, ošetrovaní chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov, ...
- príspevok na stravovanie
- príspevok na rekreáciu až do výšky 275 EUR
- preventívnu rehabilitáciu (po splnení zákonných podmienok)
- kúpeľnú liečbu (po splnení zákonných podmienok)
- každoročne bezplatnú preventívnu zdravotnú prehliadku
- vzdelávanie a kariérny rast
- osobitné sociálne zabezpečenie

Ďalšie informácie

Podrobný popis v priloženom dokumente

download_attachment download_attachment (243,07 kB)

Kontaktné informácie
Kriminalistický a expertízny ústav PZ
Sklabinská 1
812 72 Bratislava

Tel.: 09610 57173
Mail: radoslav.heniger@minv.sk
Web: http://info.minv.sk/pz/keupz/Stranky/uvod.aspx

Hlavnou náplňou činnosti KEÚ PZ je poskytovanie odbornej a znaleckej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní a súdy.

KEÚ PZ je znalecký ústav zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR v odbore 490000 Kriminalistika.

KEÚ PZ je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje, že má systém manažérstva kvality účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

KEÚ PZ je držiteľom osvedčenia o akreditácii, podľa ktorého je spôsobilý vykonávať skúšky nestranné a dôveryhodne plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025/2005.

KEÚ PZ je od roku 1998 členom ENFSI - Európskej siete ústavov forenzných vied, ktorá združuje 63 forenzných ústavov z 36 krajín Európy.