Prejsť na obsah

Expert odvetvia kriminalistická a požiarna elektrotechnika - Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Pracovná pozícia (názov) Expert odvetvia kriminalistická a požiarna elektrotechnika
Požadujeme

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore elektrotechnika alebo elektronika,
- odborná spôsobilosť min. § 21 – elektrotechnik vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
- znalosti so zameraním na riadiace a komunikačné systémy v automobiloch,
- znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office),
- znalosť svetového jazyka (angličtina),
- bezúhonnosť,
- slovenské občianstvo,
- dobrý zdravotný stav,
- vodičský preukaz skupiny „B“.
- spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť,
- pragmatický postoj k úlohám,
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
- odolnosť voči stresu,
- dobré organizačné a komunikačné schopnosti,
- kvalitný písomný prejav.

Ponúkame

- zaujímavá tvorivá práca
- 6 týždňov riadnej dovolenky + 1 týždeň dodatkovej dovolenky
- po dovŕšení veku 35 rokov nárok na pracovnú rehabilitáciu / kúpeľnú liečbu v dĺžke 2 týždňov
- príspevok na stravovanie
- možnosť výsluhového dôchodku po 25. odpracovaných rokoch
- pravidelné ročné preventívne lekárske prehliadky
- náhrada služobného príjmu počas prvých 30 dní dočasnej pracovnej neschopnosti
- spolupráca so zahraničnými ústavmi v rámci ENFSI
- vzdelávanie na odborných konferenciách a seminároch

Predpokladaný nástup 3.Q 2023
Úvazok štátna služba v PZ
Lehota pre prihlásenie 31.3.2023
Ponúkaný plat 1814,50
Ďalšie informácie

Podrobný popis v priloženom dokumente

download_attachment download_attachment (104 kB)

Kontaktné informácie
Kriminalistický a expertízny ústav PZ
Sklabinská 1
812 72 Bratislava

Tel.: 09610 57173
Mail: radoslav.heniger@minv.sk
Web: http://info.minv.sk/pz/keupz/Stranky/uvod.aspx

Hlavnou náplňou činnosti KEÚ PZ je poskytovanie odbornej a znaleckej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní a súdy.

KEÚ PZ je znalecký ústav zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR v odbore 490000 Kriminalistika.

KEÚ PZ je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje, že má systém manažérstva kvality účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

KEÚ PZ je držiteľom osvedčenia o akreditácii, podľa ktorého je spôsobilý vykonávať skúšky nestranné a dôveryhodne plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025/2005.

KEÚ PZ je od roku 1998 členom ENFSI - Európskej siete ústavov forenzných vied, ktorá združuje 63 forenzných ústavov z 36 krajín Európy.