Prejsť na obsah

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
84356 Záhorská Bystrica

Tel.: 0910840910
Mail: bobekova.petra@markiza.sk

Oddelenie správy má na starosti obsiahlu agendu týkajúcu sa kompletnej starostlivosti o budovu, okolie, technické záležitosti a administratívnu operatívu.

Hľadáme spoľahlivého študenta/študentku vysokej školy, ktorý/á sa stane súčasťou nášho tímu a bude pravou rukou pre kolegov na danom oddelení. Jedná sa o rôznorodú prácu, ktorá bude vždy pridelená na základe aktuálnych potrieb. Nevyhnutnosťou je prítomnosť v TV Markíza – Záhorská Bystrica

• Spolupráca s vedúcim oddelenia a koordinátorom oddelenia správy na aktuálnych projektoch oddelenia
• Vybavovanie administratívnej agendy oddelenia
• Koordinácia a komunikácia s dispečermi správy
• Správa agendy spojená so správou budovy (dokumentácia zariadení, projekty budovy...) – archivácia, aktualizácia
• Správa a archivácia dokladov (záručné listy, certifikáty, preberacie protokoly od vykonaných prác alebo od inštalovaných zariadení)
• Koordinácia činností súvisiacich s vozovým parkom spoločnosti
• Pomoc pri organizácií interných eventov/akcií
• V prípade potreby nákup spotrebného materiálu