Prejsť na obsah

Matching s. r. o.

Matching s. r. o.

Matching s. r. o.
Šalviová 875/26
821 01 Bratislava

Tel.: 0917833039
Mail: hvizdova@matching.sk

Pre nášho klienta, úspešnú medzinárodnú projekčnú kanceláriu DELTA Group, hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu - obchodno-administratívnu podporu pre projektový tím.

AKO BUDE VYZERAŤ VAŠA PRÁCA

• Sledovanie, analýza a vyhodnocovanie vyhlásených súťaží
• Spracovanie cenových ponúk - oceňovanie a vyhodnocovanie
• Tvorba a kompletizácia sprievodných dokumentov k cenovej ponuke
• Kontrola rozpočtov
• Administratívna podpora projektového tímu
• Príprava objednávok na projekty a následná komunikácia s dodávateľmi / investorom
• Príprava podkladov k vypracovaniu zmluvy o dielo
• Analýza trhu, identifikácia prípadných príležitosti
• Príprava, organizácia, analýza a vyhodnotenie výberových konaní
• Príprava podkladov pre holdingové kvartálne uzávierky
• Písanie interných stručných zápisov a zápisov z rokovaní, protokolov, listov, honorárových ponúk a zmlúv o dielo, rozosielanie a interné rozdeľovanie podľa špecifikácie
• Spolupráca na PR a marketingových aktivitách podporujúcich obchod
• Podpora obchodného manažéra a spolupráca s ďalšími kolegami
• Budovanie dobrých kontaktov s investormi, partnermi, úradmi a odborníkmi