Prejsť na obsah

Špecialista riadenia majetku a investícií - NAFTA a.s.

Pracovná pozícia (názov) Špecialista riadenia majetku a investícií
Požadujeme

Hľadáme kolegu, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?
• Pripomienkovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie
• Riadenie a kontrolovanie procesu investičnej výstavby (oblasť Malacky, Trnava, Michalovce)
• Vypracovanie a podanie žiadostí o územné a stavebné konanie
• Aktívna účasť na stavebnom konaní
• Vypracovanie návrhu dodávateľského systému
• Príprava technických podkladov a účasť na výbere dodávateľa prác, služieb, dodávok
• Výkon technického a stavebného dozoru v rozsahu uvedenom v prílohách č. 6 a 16 sadzobníka UNIKA
• Riešenie odchýlok od realizačnej projektovej dokumentácie
• Vypracovanie a kontrola dodržiavania harmonogramu výstavby
• Preberanie stavieb pre výkon komplexných skúšok
• Odovzdávanie stavieb žiadateľovi
• Spracovanie výkazov o plnení plánu investícií
• Spracovanie štatistických výkazov a podkladov pre orgány štátnej správy
• Príprava podkladov na zaúčtovanie nedokončených investícií v priebehu a po ukončení výstavby
• Príprava zaraďovacích protokolov ukončených stavieb do HIM
• Koordinácia činnosti viacerých inžinierov/technikov IČ pri väčších projektoch

Požiadavky na kandidáta
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Zameranie/odbor: technický/ekonomický odbor

Ďalšie požiadavky
• Prax 3 roky v investičnej oblasti alebo v oblasti riadenia stavieb
• Skúsenosti v realizácii alebo dozorovaní prác v oblasti elektro alebo plynárenskej technológie
• Skúsenosti s projektovým riadením technológie
• Základná znalosť projekčnej činnosti a stavebného zákona
• Základné ekonomické znalosti pre vyhodnocovanie projektov
• Oprávnenie SKSI – stavebný dozor (stavbyvedúci)
• Počítačové zručnosti – znalosť MS Office a MS Project na pokročilej úrovni
• Flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme
• Vodičské oprávnenie skupiny B
• Znalosť anglického jazyka – výhodou

Ponúkame

Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Príspevok na dopravu do zamestnania
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
Sociálne výpomoci
Príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
Zamestnanecké pôžičky
Príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
Flexibilný pracovný čas
Možnosť práce z domu - „Home office“
Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
Kvalitný vzdelávací program
Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Predpokladaný nástup Ihneď, resp. dohodou
Úvazok Plný úväzok
Lehota pre prihlásenie 31.12.2022
Ponúkaný plat od 1 584 EUR/mesiac
Ďalšie informácie  

Kontaktné informácie
NAFTA a.s.
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava 1

Tel.: 02/4024 2622
Mail: kariera@nafta.sk
Web: www.nafta.sk

NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Skladovacia kapacita systému podzemných zásobníkov zemného plynu, prevádzkovaného spoločnosťou NAFTA, predstavuje v súčasnosti 2,3 mld. metrov kubických.

NAFTA ponúka profesionálne služby, inovatívne produkty a expertízu v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví priamo v srdci Európy. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho západných a južných susedov Slovenska, vytvárajú predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzloveurópskej plynárenskej siete.

 


Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa