Prejsť na obsah

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Tel.: +421 908 714 760
Mail: eva.murinova@sepsas.sk

Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy SR a prenosovej sústavy a zabezpečenie jej údržby, obnovy a rozvoja tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní ENTSO-E pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.