Prejsť na obsah

Operátor prevádzky - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Pracovná pozícia (názov) Operátor prevádzky
Požadujeme

Požadované vzdelanie uchádzača: ÚSO / Bc / VŠ v odbore: ekonomika, elektrotechnika, elektroenergetika, resp. absolvent VŠ
Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka
Počítačové zručnosti: užívateľská znalosť MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Teams, Skype
Odborné zručnosti: VP skupiny B
Ostatné požiadavky: komunikačné schopnosti, zodpovednosť a dôslednosť, samostatnosť a iniciatíva pri riešení úloh, flexibilnosť, analytické myslenie, výkonnosť, spolupráca s internými a externými partnermi, schopnosť pracovať v tíme aj samostatne
Osobnostné predpoklady: odolnosť voči stresu, bezúhonnosť

Ponúkame

Zázemie silnej, stabilnej a vyspelej spoločnosti.

Predpokladaný nástup 01.11.2021
Úvazok 36,0 hod. / týždeň
Lehota pre prihlásenie 27.10.2021
Ponúkaný plat 1.021,50 EUR
Ponúkané bonusy k platu

Základná zložka mzdy (brutto) od 1.174,73 EUR/mesiac (z toho základná mesačná mzda 1.021,50 + 15% výkonnostná odmena) a ďalšie odmeny/ benefity v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy:
• stravovanie,
• príspevok na dopravu do zamestnania a späť,
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
• príspevok na dovolenku,
• príspevok na zdravotnú starostlivosť,
• príspevok na rekreáciu detí zamestnancov,
• príspevok na sociálnu výpomoc,
• príspevok na podporu rodičovstva,
• príspevok na energie.
+ Dovolenková mzda
+ Vianočná mzda
+ príspevok na III. pilier DDS
+ 5 dní dovolenky naviac
+ stravné lístky aj počas PN a dovolenky
+ 1.október „Deň energetiky“ - sviatok (deň voľna alebo mzdové zvýhodnenie ako za prácu vo sviatok)
Zabezpečené parkovanie.
Predpokladaná priemerná hrubá mesačná mzda môže dosiahnuť výšku 1.395 EUR za podmienky splnenia zadefinovaných kritérií v zmysle interných predpisov odmeňovania, Kolektívnej zmluvy a iné.
(Skutočná výška základnej mesačnej mzdy bude upravená podľa vzdelania a odbornej praxe uchádzača.)

Ďalšie informácie

Miesto výkonu práce - Bratislava.
Hlavné činnosti, zodpovednosti, právomoci:
• zabezpečuje nepretržitú prevádzku obchodného systému v režime 7x24, počas 12 hod. pracovnej zmeny,
• zabezpečuje komunikáciu so susednými prenosovými sústavami, OKTE, obchodnými partnermi a internými informačnými systémami,
• riešenie výpadkov a nedostupnosti obchodného systému,
• riešenie neočakávaných obchodných problémov v obchodnom systéme,
• monitorovanie procesov obchodného systému,
• monitorovanie cezhraničných prenosov a zosúhlasovanie cezhraničných nominácií v obchodnom systéme,
• zabezpečuje procesy denného nákupu PpS, kontrola zverejnenia dopytu a vyhodnotenia ponúk,
• zadávanie a testovanie zmenových požiadaviek pri rozvoji a úprave obchodného systému.


Kontaktné informácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Tel.: +421 908 714 760
Mail: eva.murinova@sepsas.sk

Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy SR a prenosovej sústavy a zabezpečenie jej údržby, obnovy a rozvoja tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní ENTSO-E pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.


Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa