Prejsť na obsah

Technický pracovník - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

Pracovná pozícia (názov) Technický pracovník
Požadujeme

VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore vodné hospodárstvo, PC gramotnosť, všeobecné povedomie o CAD/GIS, GPS, technická gramotnosť

Ponúkame

perspektíva PP na neurčitý čas, kariérny rast, príspevok na DDS, pružný pracovný čas, vlastné stravovacie zariadenie,

Predpokladaný nástup ASAP
Úvazok plný, 37,5 hod./týždeň
Lehota pre prihlásenie nie je
Ponúkaný plat 1 105 €/mesiac
Ponúkané bonusy k platu

osobné ohodnotenie 8%

Ďalšie informácie

vítame skúsenosti v oblasti matematického hydrodynamického modelovania


Kontaktné informácie
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
nábrežie Ivana Krasku 3/834
92180 Piešťany

Tel.: 0337764708
Mail: Miriam.Hricisakova@svp.sk

Štátny podnik je správcom tokov na území SR ako aj hraničných vôd v zmysle osobitných dohôd, zabezpečuje dodávky vody z vodných tokov a z nádrží vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie, vykonáva zabezpečovacie práce na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodných dielach, plní úlohy počas povodňovej aktivity, sleduje a vyhodnocuje akosť vôd vodných tokov, vykonáva stavebno-montážne a údržbárske práce, ťažbu riečnych materiálov...