Prejsť na obsah

Inšpektor elektrických zariadení - Technická inšpekcia, a.s.

Pracovná pozícia (názov) Inšpektor elektrických zariadení
Požadujeme

- vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru (I. stupeň)
- Anglický jazyk - minimálna úroveň B1
- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
- profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
- dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
- samostatnosť, schopnosť rozhodovať,
- dobrý písomný prejav,
- zdravotná spôsobilosť,
- vodičský preukaz (skupina B),
- osvedčenie podľa § 21 - § 24 vyhlášky 508/2009 Z.z. vítané, nie je podmienkou,
- vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané),
- bydlisko v lokalite s predpokladaným výkonom činnosti (vítané)

Ponúkame

- hlavný pracovný pomer
- po skúšobnej dobe atraktívne prémie v závislosti od výkonu,
- odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
- vlastné organizovanie pracovného času,
- výkon práce prevažne mimo kancelárie,
- služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
- úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
- možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
- zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka)

Predpokladaný nástup Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.
Úvazok 37,5 hod týždňový pracovný uväzok
Lehota pre prihlásenie Priebežne
Ponúkaný plat 1100 - 2000 €
Ponúkané bonusy k platu

- odmeny,
- 13. plat,
- príspevok na DDS (po skúšobnej dobe),
- príspevok na zdravotnú starostlivosť,
- príspevok na stravu nad rozsah zákona,
- zvýhodnená MULTISPORT karta
- príspevky zo sociálneho fondu

Ďalšie informácie

Technická inšpekcia a.s. je štátna akciová spoločnosť. Poskytujeme služby vo verejnom záujme s cieľom zabezpečiť bezpečnosť technických zariadení a ochranu života a zdravia osôb a ochranu majetku. Za tým účelom vykonávame overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a súvisiace inšpekčné a certifikačné činnosti.
Inšpektor elektrických zariadení (EZ) je vysokoodborný technický expert, ktorý môže samostatne vykonávať úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v plnom rozsahu (bez obmedzenia napätia, určené do všetkých priestorov vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu), ako audítor môže posudzovať odbornú spôsobilosť zamestnávateľov alebo podieľať sa na certifikácií systémov manažérstva kvality a BOZP, môže tiež vykonávať školenie a skúšky elektrotechnikov a iné inšpekčné a certifikačné činnosti podľa požiadaviek klientov.
Ako expert na bezpečnosť zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére môže vykonávať posudzovanie zhody podľa ATEX smernice u našich klientov v zahraničí (Taliansko, Rusko, India, Čína, Singapur a iné).
Ústredný inšpektor EZ okrem činnosti inšpektora EZ vypracováva smernice a pracovné postupy na všetky tieto činnosti a metodicky riadi všetkých inšpektorov EZ na našich pracoviskách.


Kontaktné informácie
Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
82101 Bratislava

Tel.: 02/49208100
Fax: 02/49208160
Mail: tisr@tisr.sk
Web: www.tisr.sk

Technická inšpekcia, a. s. prijme pre všetky regionálne pracoviská
- v Bratislave,
- v Banskej Bystrici,
- v Košiciach,
- v Nitre,
zamestnancov na pracovnú pozíciu
- inšpektor tlakových zariadení (TZ),
- inšpektor plynových zariadení (PZ),
- inšpektor zdvíhacích zariadení (ZZ),
- inšpektor elektrických zariadení (EZ),
- inšpektor strojových zariadení a technológií (STR),
- inšpektor pre stavebné činnosti a dokumentáciu (DOK/STA).