Prejsť na obsah

Inšpektor elektrických zariadení - Technická inšpekcia, a.s.

Pracovná pozícia (názov) Inšpektor elektrických zariadení
Požadujeme

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• Vysokoškolské vzdelanie technického smeru (I. stupeň).
• Vítaná je prax v oblasti technických zariadení alebo v oblasti bezpečnostno-technických služieb (revízny technik, konštruktér, projektant, bezpečnostný technik, inšpektor práce).
• pozícia vhodná aj pre absolventa.


Za odbornú prax sa považuje činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, oprave, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení a strojov, činnosť pri posudzovaní zhody výrobkov, činnosť bezpečnostného technika, činnosť inšpektora práce, činnosť pri kontrole a výkone štátnej správy v oblasti BOZP a posudzovania zhody v oblasti určených výrobkov.

Ostatné znalosti
práca s počítačom – používateľ Microsoft 365

Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
• profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
• dobré komunikačné schopnosti, príjemné vystupovanie,
• samostatnosť,
• organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
• skúsenosti z rokovaní s klientom,
• dobrý písomný prejav,
• zdravotná spôsobilosť,
• vodičský preukaz (skupina B),
• osvedčenie revízneho technika (vítané, nie je podmienkou),
• vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané).

Ponúkame

Zamestnanecké výhody, benefity
• odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
• služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
• úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
• možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
• zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka),
• možnosť ďalšieho vzdelávania.

Predpokladaný nástup po dohode
Úvazok 37,5
Lehota pre prihlásenie priebežne
Ponúkaný plat 1100-2000
Ponúkané bonusy k platu

1 100 - 2 000 EUR/mesiac
• 1100 – 2000 EUR - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača, • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na rekreáciu, príspevok na stravovanie nad rámec zákona, MultiSport a pod.).

Ďalšie informácie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• vykonávanie skúšok zdvíhacích zariadení,
• posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
• posudzovanie dokumentácie stavieb a technológií,
• preverovanie odbornej spôsobilosti osôb a organizácií.,
• posudzovanie zhody výťahov a lanoviek.

download_attachment download_attachment (20,03 kB)

Kontaktné informácie
Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
82101 Bratislava

Tel.: 02/49208100
Fax: 02/49208160
Mail: tisr@tisr.sk
Web: www.tisr.sk

Technická inšpekcia, a. s. prijme pre všetky regionálne pracoviská
- v Bratislave,
- v Banskej Bystrici,
- v Košiciach,
- v Nitre,
zamestnancov na pracovnú pozíciu
- inšpektor tlakových zariadení (TZ),
- inšpektor plynových zariadení (PZ),
- inšpektor zdvíhacích zariadení (ZZ),
- inšpektor elektrických zariadení (EZ),
- inšpektor strojových zariadení a technológií (STR),
- inšpektor pre stavebné činnosti a dokumentáciu (DOK/STA).


Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa