Prejsť na obsah

Patentový expert - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Pracovná pozícia (názov) Patentový expert
Požadujeme

Záujem o technické novinky.
Záujem o čítanie odbornej literatúry a vedeckých článkov.
Túžba sa ďalej odborne aj jazykovo vzdelávať.
Silné analytické myslenie a správne písomné vyjadrovanie.
Si kancelársky typ, čo ocení flexibilný pracovný čas, home-office a stabilný príjem?

Ponúkame

- zaujímavú a zmysluplnú prácu v ústrednom orgáne štátnej správy,
- motivačné finančné ohodnotenie,
- príjemný pracovný kolektív,
- priestor na sebarealizáciu,
- možnosť absolvovania pracovnej stáže v zahraničných partnerských organizáciách,
- možnosť odborného rastu,
- možnosť absolvovať akreditovaný vzdelávací program – inštitút duševného vlastníctva,
- odborné vzdelávanie v medzinárodných inštitúciách,
- prácu s najkomplexnejšími a najprestížnejšími rešeršnými databázami patentovej a nepatentovej literatúry,
- podporné jazykové vzdelávanie,
- vlastnú kanceláriu vybavenú modernou výpočtovou technikou,
- flexibilný pracovný čas,
- možnosť práce formou home office,
- navyše päť dní dovolenky, navyše dva dni plateného voľna a navyše jeden deň študijného voľna,
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
- ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy.

Predpokladaný nástup 1.11.2023
Úvazok plný
Lehota pre prihlásenie 31.10.2023
Ponúkaný plat dohodou
Ďalšie informácie
download_attachment download_attachment (592,36 kB)

Kontaktné informácie
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Tel.: 048/4300 379
Mail: martina.zatkuliakova@indprop.gov.sk
Web: www.upv.sk, www.patentovat.sk

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Jeho poslaním je udeľovať ochranu na predmety priemyselného vlastníctva ako sú vynálezy (patenty), úžitkové vzory (tzv. malé patenty), ochranné známky, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.