Prejsť na obsah

Špecialista OZT pre Výskumný a vývojový ústav železníc - Železnice Slovenskej republiky

Pracovná pozícia (názov) Špecialista OZT pre Výskumný a vývojový ústav železníc
Požadujeme

Čo ťa čaká?
- zabezpečovanie a vykonávanie prehliadok, meraní, skúšok, diagnostiky,
revízií a posudzovania zariadení oznamovacej a zabezpečovacej
techniky v zmysle platných predpisov a noriem
- vypracovanie protokolov, stanovísk, posudkov, revíznych správ
- riešenie technických úloh pri prevádzke zariadení oznamovacej
a zabezpečovacej techniky
- výkon špecializovaných činností pri zabezpečovaní technologickej
prípravy diagnostickej služby a inovácii technologických zariadení
oznamovacej a zabezpečovacej techniky železničnej infraštruktúry
- zabezpečovanie technických agend v oblasti oznamovacej
a zabezpečovacej techniky

Aké máme požiadavky?
Vysokoškolské vzdelanie I. al. II. stupňa – Katedra riadiacich a informačných
systémov, Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Ponúkame

Čo získaš?
- Istotu pravidelnej mzdy
- Pružný pracovný čas
- Odborné školenia
- Elektronické stravovacie poukážky
- Cestovné výhody doma i v zahraničí
- Príspevky na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR
- Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Ako nováčikovi Ti ponúkame nástupnú mzdu nižšiu ako budú mať Tvoji
skúsenejší kolegovia. Prijímame Ťa však s víziou ďalšej spolupráce.
Preto ak sa budeš pod dohľadom skúseného kolegu pre cieľovú pozíciu
pripravovať dôsledne a splníš predpoklady na jej obsadenie, radi Ťa zaradíme
k stálym zamestnancom na dobu neurčitú, s vyššou mzdou a prémiami.

Predpokladaný nástup dohodou
Úvazok plný úväzok, doba určitá
Lehota pre prihlásenie 31.08.2021
Ponúkaný plat 1040 brutto, po úspešnom ukončení Absolventského programu rast mzdy
Ponúkané bonusy k platu

1040 brutto, po úspešnom ukončení Absolventského programu rast mzdy

Ďalšie informácie

Železnice Slovenskej republiky sú manažérom železničnej infraštruktúry na
Slovensku. Našim poslaním je zabezpečenie modernej, bezpečnej, efektívnej a
environmentálne priaznivej železničnej infraštruktúry. Riadime, organizujeme a
koordinujeme železničnú dopravnú činnosť na celom území Slovenska.

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stabilnej firmy!

Ak máš záujem a chceš vedieť viac, neváhaj nás kontaktovať:
Email: lobotkova.danka@zsr.sk
Tel. : +421911112081

download_attachment download_attachment (1,09 MB)

Kontaktné informácie
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
81361 Bratislava

Mail: jurcinova.jana@zsr.sk

Ďaľšie pracovné ponuky tohoto zamestnávateľa