Prejsť na obsah

50. Medzinárodná konferencia SSCHE2024

Utorok, 21. máj 2024 - Štvrtok, 23. máj 2024

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva Vás srdečne pozýva na jubilejný 50. ročník svojej každoročnej vedeckej konferencie SSCHE, ktorej cieľom je poskytnúť platformu pre transfer vedomostí medzi akadémiou, priemyslom a legislatívou. Ťažiskovými témami priemyselnej sekcie konferencie budú Technologická voda a Obnoviteľné zdroje energie – modely a realita.

 

Základné informácie k slovenskej sekcii konferencie

Konferenciu SSCHE 2024 organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU. Cieľom slovenskej časti konferencie je poskytnúť platformu na transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku:

  • priemyselné podniky,
  • akadémia,
  • legislatívna sféra.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 20.-24. mája 2024 v čarovných Vysokých Tatrách v hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare. Program konferencie začína v utorok (21. mája) doobeda a končí vo štvrtok (23. mája) večer, viď predbežný program konferencie.

Tematické celky slovenskej sekcie konferencie

Technologická voda (nadviazanie na príspevky odborného semináru z novembra 2023)

Obnoviteľné zdroje energie – modely a realita

 

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému.