Prejsť na obsah

52. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Streda, 15. jún 2022 - Štvrtok, 16. jún 2022
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pripravuje v poradí už 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, Záštitu nad 52. konferenciou prevzal Národný inšpektorát práce. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť SALTEK Slovakia s.r.o. Bratislava. Odborným garantom konferencie je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES.
Terímn a miesto: 15.6.2022 - 16.6.2022 | Hotel Družba - kongresové centrum, Bratislava

Program 52. konferencie je určený pre:

  • pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
  • projektantov a revíznych technikov elektro
  • pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
  • správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
  • učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, …

Z tém konferencie vyberáme:
– Energetická účinnosť elektrických inštalácií nn a elektrické inštalácie s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
– Čo predstavuje príchod nových STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022
– Izolované bleskozvody 
– Revízie VTZ-E – praktické skúsenosti 
– Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike.

Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava firiem z oblasti elektrotechniky, elektrických inštalácií a príbuzných technických odborov.

Na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska sa možno prihlásiť elektronicky cez e-shop 
na webovej stránke www.sez-kes.sk, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tomto podujatí.

www.sez-kes.sk