Prejsť na obsah

60. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách

Pondelok, 11. jún 2018 - Streda, 13. jún 2018

Na 60. Galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame so žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky alebo firemnej prezentácie.

ZAMERANIE KONFERENCIE

Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie
Progresívne technológie povrchových úprav
Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

ODBORNÝ GARANT prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

ELCHEM SR Bratislava, SK ČSPÚ, CZ
AKI, CZ
FCHPT STU v Bratislave, SK

SSPÚ, SK ÚACH SAV

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Ing. Bielková Marta, CSc. Ing. Obr Ladislav, CSc.
doc. Ing. Kouřil Milan, PhD.
prof. Ing. Fellner Pavel, DrSc.
doc. Ing. Zemanová Matilda, PhD. Ing. Jana Jurišová, PhD.
Ing. Ivic Peter
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.

 

Termín uzávierky prihlášok príspevkov: 31. marec 2018 Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Miesto konania: Kongresové centrum SAV (Smolenický zámok)

Program konferencie spolu so záväznou prihláškou a požiadavkou na ubytovanie bude rozoslaný do 20. apríla 2018. Ubytovanie je možné priamo v zámku alebo okolí.

KONTAKTNÁ ADRESA
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.

60. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.:+4212/59325 468; 0917 674560, +4212/59325 465; +4212/59325 774
e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk; jana.jurisova@stuba.sk
www.sspu.sk www.fchpt.stuba.sk www.kcsmolenice.sav.sk