Prejsť na obsah

61. Galvanická konferencia

Štvrtok, 20. jún 2019 - Štvrtok, 20. jún 2019

Na 61. Galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame so žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky alebo firemnej prezentácie.

ZAMERANIE KONFERENCIE

 • Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie
 • Progresívne technológie povrchových úprav
 • Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

ODBORNÝ GARANT

 • prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

 • ELCHEM SR Bratislava, SK ČSPÚ, CZ
 • AKI, CZ
 • FCHPT STU v Bratislave, SK
 • SSPÚ, SK

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Bielková Marta, CSc.
 • Ing. Obr Ladislav, CSc.
 • doc. Ing. Kouřil Milan, PhD.
 • prof. Ing. Fellner Pavel, DrSc. doc. Ing. Zemanová Matilda, PhD. Ing. Jana Jurišová, PhD.
 • Ing. Ivic Peter

Termín uzávierky prihlášok príspevkov: 31. marec 2019

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Miesto konania: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, Staré Mesto, 811 06 Bratislava

Program konferencie spolu so záväznou prihláškou bude rozoslaný do 20.apríla 2019. Ubytovanie je možné

priamo v hoteli alebo okolí.

KONTAKTNÁ ADRESA

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
61. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.:+4212/59325 468; 0917 674560, +4212/59325 465; +4212/59325 774 e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk; jana.jurisova@stuba.sk
www.sspu.sk www.fchpt.stuba.sk www.austria-trend.at/sk/hoteli/bratislava

Ďalšie informácie.

 

page2image2990945264page2image2990945520page2image2990945776