Prejsť na obsah

Ako chrániť softvér?

Štvrtok, 17. jún 2021 - Štvrtok, 17. jún 2021

Dátum a čas konania: 17.6.2021 - 17.00 – 18.30 hod.

Miesto konania: online

Ak Vaše podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak ste tvorcom takýchto obsahov pre iných – ste cieľovou skupinou workshopu s názvom "Ako chrániť softvér?". Workshop sa uskutoční 17. 6. 2021 (štvrtok) v čase 17:00 - 18:30 a to ONLINE, prostrednictvom streamu cez facebook kanál Univerzitného technologického inkubátora STU InQb.

 

Dozviete sa napríklad, ako je možné chrániť a komercializovať IT produkty, aké práva a povinnosti sa viažu k objednávateľovi a tvorcovi softvéru, či ako pristúpiť k tvorbe softvéru s využitím open source základu. V neposlednom rade Vám poradíme, na čo si dávať pozor, aby ste svojim podnikaním neporušovali existujúce práva iných subjektov k IT produktom.

 

Témy, ktoré budú prezentované:
•   Softvér a autorské práva
•   Softvér a grafické rozhranie – dizajny a ochranné známky
•   Záväzkové vzťahy vyplývajúce z autorského práva: zamestnávateľ-zamestnanec, objednávateľ-dodávateľ
•   Komercializácia softvéru – verejné licencie, komerčné licencie

 

Prednášať bude Jaroslav Noskovič, ktorý pôsobí ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v CVTI SR, kde zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. Venuje sa tiež problematike ochrany duševného vlastníctva – najmä poradenstvu v oblasti patentovej ochrany, ochrany softvérov, označení, dizajnov a ďalších predmetov priemyselného vlastníctva.

Podujatie je realizované v rámci aktivít medzinárodnej siete Enterprise Europe Network a národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk).