Prejsť na obsah

APLIMAT 2018

Utorok, 6. február 2018 - Štvrtok, 8. február 2018

Srdečne Vás pozývame na 17. medzinárodnú konferenciu o aplikovanej matematike APLIMAT 2018,
ktorá sa bude konať 6. - 8. februára 2018 pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD.

Konferencia nadväzuje na predchádzajúcich 16 úspešných ročníkov konferencií o aplikovanej matematike, ktoré pôvodná Katedra matematiky SjF STU začala organizovať v roku 2002.
Zámerom Ústavu matematiky a fyziky SjF STU je aj naďalej poskytovať všetkým záujemcom o aplikovanú matematiku priestor na prezentáciu výsledkov svojej práce na medzinárodnom fóre, vytvoriť možnosti na neformálne diskusie kolegov o spoločných problémoch a iniciovať spoluprácu pri hľadaní ich inovatívnych riešení v konštruktívnom dialógu matematikov a odborníkov z ostatných vedeckých a technických disciplín, ktorí vo svojej práci využívajú prostriedky a metódy aplikovanej matematiky.

Rokovacie jazyky konferencie sú slovenčina,
čeština a angličtina. 

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť odoslaním vyplneného elektronického registračného formulára dostupného na stránke konferencie v položke Registrácia.

Tešíme sa Vašu účasť a príspevky publikované v elektronickom zborníku konferencie, ktorý je registrovaný v databáze SCOPUS.

 

Ďalšie informácie.