Prejsť na obsah

Artep 2020

Streda, 5. február 2020 - Piatok, 7. február 2020
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
Cieľom v poradí štrnásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované spoločne Ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. a dekan SjF TU v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.

Automatizácia ako súčasť prakticky každého vyspelého technického odboru vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov a adekvátnym spôsobom reagovať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore. Aj preto bude súčasťou ARTEP 2020 niekoľko rôznych, avšak vzájomne súvisiacich a prepojených oblastí, na ktoré sa zamerajú prednášajúci aj vystavujúce firmy. Podujatie sa uskutoční v troch sekciách:

1. Teoretické aspekty automatizácie a riadenia:

  • moderné metódy automatického riadenia,
  • modelovanie a simulácia,
  • umelá inteligencia v automatizácii a riadení.

2. Moderné technológie automatizácie v kontexte Priemyslu 4.0

3. Doktorandské vzdelávanie s orientáciou na Priemysel 4.0 s využitím sociálnych sietí

Aj budúci rok sa môžu účastníci konferencie tešiť na obľúbený večerný spoločenský program. V posledný deň konferencie pripravujú organizátori pre záujemcov exkurziu do Nestville Distillery.

Prihláška a viac informácií o podujatí