Prejsť na obsah

Czech-Slovak Technology Summit

Streda, 12. jún 2024 - Štvrtok, 13. jún 2024

Pozvánka na najväčší Česko-slovenský networking so zameraním na kyberbezpečnosť, umelú inteligenciu, cloudové služby, inovácie a EDIH

Czech-Slovak Technology Summit
12. - 13. júna 2024
Zámok Mikulov na Morave

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na tematicky unikátnu 2-dňovú konferenciu Czech-Slovak Technology Summit 2024, ktorá ponúka množstvo atraktívnych a praktických technologických prezentácií v oblasti kyberbezpečnosti, umelej inteligencie a inovácií, doplnených o prezentácie aktivít EDIH - európskych digitálnych inovačných hubov, lokalizovaných v ČR a SR. Spoluorganizátorom akcie je združenie CE Digital & Enviro Grouping (CEDEG) a MTF STU so sídlom v Trnave.

Ako VIP prednášajúci v rámci úvodnej panelovej diskusie počas prvého dňa akcie vystúpia:

  • Jitka Haubová - členka predstavenstva zodpovedná za prevádzku, Komerční banka / Société Générale (CZ)
  • Lukáš Kačena - riediteľ prg.ai (CZ)
  • Filip Dřímalka - zakladatel digitask.cz, digiskills.cz, digichallenge.cz, autor knihy: Jak uspět v digitálním světě (CZ)
  • Petr Očko - riaditeľ pre digitalizáciu a inovácie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (CZ)
  • Michal Kaliňák - štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (SK)

Minulých ročníkov summitu sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov z firiem, univerzitných a výskumných pracovísk, štátnej a verejnej správy, ako aj ďalších subjektov z ČR a SR.

https://www.youtube.com/watch?v=U7YEsUPkCw4

Program tohoročného summitu, prehľad prezentovaných prednášok a ďalšie informácie včítane prihlášky nájdete na stránke https://iresa-cz.cz/cs-technology-summit-2024/.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať kolegyne:

Lucie Freiberg - MBA – Event Director lucie.freiberg@cedeg.eu, tel.: +420 721 644 472
Kristýna Ištvanfyová – Marketing Manager, istvanfyova@cedeg.eu, tel.: +420 778 040 553

Za Programovú radu a spoluorganizátorov akcie

Dr. Ivo Říha v.r.
predseda predstavenstva CEDEG, z.s.
viceprezident pre rozvoj a digitalizáciu NCA
riha@cedeg.eu

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
členka predstavenstva CEDEG, z.s.
zodpovedná riešiteľka projektu EDU-MaTech
maria.behulova@stuba.sk