Prejsť na obsah

DEMISEE 2016

Pondelok, 20. jún 2016 - Streda, 22. jún 2016

Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike a energetike

I. medzinárodná vedecká konferencia DEMISEE 2016
Termín konania: 20. - 22. 6. 2016

Miesto konania: Hotel Podjavorník, Popradno - Považská Bystrica

Usporiadateľ: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU Bratislava,
Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA Žilina

Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Váry, PhD., michal.vary@stuba.sk