Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí na FEI STU

Piatok, 27. január 2023 - Piatok, 27. január 2023

Pozývame vás na

Deň otvorených dverí FEI STU v Bratislave,

ktorý sa uskutoční

27. januára 2023 (piatok)

v čase od 9:30 do 13:00 hod.


Cieľom tohto podujatia je zaujímavým spôsobom prezentovať žiakom stredných škôl a najmä uchádzačom o štúdium na FEI STU:

  • aktuálne ponúkané študijné programy fakulty,
  • komplexné materiálno-technické a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk fakulty,
  • zaujímavé vedecké projekty, na ktorých sa naši študenti podieľajú,
  • vybrané študentské organizácie pôsobiace na našej fakulte,
  • kompletne zrekonštruovanú budovu fakulty,
  • ďalšie informácie spojené so štúdiom na FEI STU.

Program začne o 9:30 hod. v posluchárni AB-300 Fakulty elektrotechniky a informatiky STU na Ilkovičovej 3 v Mlynskej doline v Bratislave úvodným privítaním a poskytnutím najdôležitejších informácií o štúdiu na našej fakulte.

Následne sa do 13:00 hod. budú prezentovať jednotlivé študijné programy na hlavnej chodbe fakulty, ktoré budú pozývať záujemcov na exkurzie do jednotlivých laboratórií.

K budove fakulty sa dostanete najlepšie bratislavskou mestskou hromadnou dopravou - zastávka ZOO alebo Botanická záhrada.

Tešíme sa na Vašu návštevu o to viac, že toto podujatie je opäť možné realizovať prezenčne. Na základe uplatnenia absolventov na trhu práce má náš absolvent pred sebou úspešnú budúcnosť.