Prejsť na obsah

Dni architektúry a dizajnu

Pondelok, 29. máj 2023 - Nedeľa, 4. jún 2023

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. zámerom festivalu daad je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. festival v prezentáciach, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.

DNI  ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU / DAYS OF ARCHITECTURE AND DESIGN
je festival založený architektmi Táňou Kollárovou a Števom Polakovičom v roku 2010 v Bratislave.
Je to jedinečné podujatie svojho druhu, mapujúce a prezentujúce to nalepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne.
Festival sa koná každoročne posledný májový týždeň pod záštitou ministra kultúry SR, primátora mesta BA, starostu Starého mesta,
v tesnej spolupráci s VŠVU, FAD STU , SCD, SKA a SAS.

Viac informácií.