Prejsť na obsah

Doc. Hinca: Fukushima: Aktuálna situácia a výhľad do budúcnosti

Streda, 10. apríl 2024 - Streda, 10. apríl 2024

Pozývame vás na prednášku s diskusiou docenta Róberta Hincu z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fukushima: Aktuálna situácia a výhľad do budúcnosti. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť. (Registrácia nie je a prednáška je zadarmo.)

O čom bude prednáška:

  • Príčiny katastrofy takého rozsahu.
  • Situácia po havárii. Aktuálny stav blokov dnes.
  • Technologické riešenia následkov seizmicity lokality.
  • Ochrana zdravia v podmienkach jadrovej havárie.
  • Princípy radiačnej ochrany obyvateľstva v núdzovej a existujúcej situácii ožiarenia.
  • Vypúšťanie odpadovej vody do oceánu. Reakcia vo svetových médiách a reálne hrozby.

Kedy: 10. apríl, 15:00 - cca 17:00

Kde: prednášková miestnosť AB150

Tešíme sa na vašu účasť!