Prejsť na obsah

Doc. Valko: V akom vesmíre to žijeme

Streda, 13. marec 2024 - Streda, 13. marec 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na prednášku docenta Pavla Valka z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Gravitácia naša každodenná - v akom vesmíre to žijeme.

O čom bude prednáška:

  • Ako astronómovia pomohli Newtonovi objaviť gravitačný zákon
  • Ako sa potom podarilo „odvážiť“ zemeguľu
  • Rozdiel medzi gravitačnou a zotrvačnou hmotnosťou
  • Einsteinova teória relativity, jej dôsledky vo vzťahu ku gravitácii, princíp ekvivalencie
  • Prečo sa svetelné lúče zakrivujú v blízkosti Slnka, ale v elektromagnetickom poli nie
  • Gravitačný červený posun a stáčanie perihélia Merkúra
  • Ako funguje hviezda a čierna diera
  • Existujú gravitačné vlny?
  • Tmavá hmota a tmavá energia, záhady vesmíru
  • Mikrosvet a makrosvet, kvantová vs. gravitačná teória

Kedy: 13. marec, 15:00

Kde: prednášková miestnosť AB150

Tešíme sa na vašu účasť!