Prejsť na obsah

Duševné vlastníctvo (04/2020)

Utorok, 28. apríl 2020 - Utorok, 28. apríl 2020

Organizátor: UVP TECHNICOM, Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Čas konania: 14.00 – 15.30 hod.

Startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov pozývame na odbornú prednášku DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK V PODNIKANÍ, ktorá sa uskutoční dňa 28. apríla 2020 v čase 14:00 - 15:30 v priestoroch UVP TECHNICOM (miestnosť 003, Teleprezentačné centrum). Prednáška bude realizovaná formou videokonferencie, prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).


Témy, ktoré budú prezentované:

  • úvod do problematiky duševného vlastníctva (DV)
  • predstavenie jednotlivých typov DV: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona
  • ochrana DV (ÚPV SR, EPO, EUIPO, WIPO, Autorský zákon, a pod.)
  • služby patentových zástupcov
  • rešeršné služby (CVTI SR, ÚPV SR)
  • transfer technológií

Účasť na podujatí je bezplatná, na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, TU.

 

Miesto konania: UVP TECHNICOM, miestnosť 003, Košice