Prejsť na obsah

Duševné vlastníctvo - nehmotný majetok v podnikaní (04/11/2021) - webinár

Štvrtok, 4. november 2021 - Štvrtok, 4. november 2021

Pozývame startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov na webinár "DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK V PODNIKANÍ", ktorý sa uskutoční dňa 4. novembra 2021, v čase 13:00 - 15:00 hod. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).

 

Témy, ktoré budú prezentované:

  • Úvod do problematiky duševného vlastníctva
  • Predstavenie jednotlivých typov DV: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona
  • Ochrana duševného vlastníctva (ÚPV SR, EPO, EUIPO, WIPO, Autorský zákon, a pod.)
  • Služby patentových zástupcov
  • Rešeršné služby (CTT CVTI SR, ÚPV SR)
  • Transfer technológií

 

Účasť na podujatí je bezplatná, na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na webovom portáli UVP TECHNICOM, organizátora podujatia. Po registrácii Vám budú zalsané prihlasovacie informácie k sledovaniu webinára.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivít medzinárodnej siete Enterprise Europe Network a národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II - NITT SK II (nvestícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk).

Program podujatia.