Prejsť na obsah

ELITECH '17

Streda, 24. máj 2017 - Streda, 24. máj 2017

Konferencia je určená pre študentov doktorandského štúdia technických študijných odborov a je zameraná na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností. Účastníkom poskytuje priestor na výmenu informácií a skúseností z výskumnej práce ako aj
priestor pre neformálnu diskusiu a nadviazanie kontaktov a spolupráce.

Tematické okruhy

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrová energetika
 • Mechatronické systémy
 • Robotika a kybernetika
 • Telekomunikácie
 • Teoretická elektrotechnika

Termíny

 • Registrácia - 14. apríl 2017
 • Podanie príspevku - 9. máj 2017
 • Oznámenie o prijatí príspevku - 15. máj 2017


Informácie pre účastníkov

Rokovacím jazykom konferencie je angličtina. Výber príspevkov bude realizovaný na základe plného článku v rozsahu min. 4 - max. 8 strán A4
napísaného v anglickom jazyku podľa predpísanej šablóny.
V prípade záujmu sa zaregistrujte do 14. 4. 2017 na stránke konferencie:
https://easychair.org/conferences/?conf=elitech17
Do kolónky „Abstract" v konferenčnom systéme uveďte názov Vášho študijného programu.

Kontakt a informácie

doc. Ing. Alena Kozáková, PhD., ÚAMT FEI STU

Email: alena.kozakova@stuba.sk